h

Golfclub

18 maart 2013

Golfclub en Gemeente Alphen aan den Rijn leven contract niet na

Op 24 april 1986 werd door de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot een overeenkomst aangegaan in zake de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van een openbare golfbaan. De Golfclub heeft hierbij het volledige terrein in erfpacht, om niet, gekregen. Met uitzondering van de grond waar het clubgebouw op staat, deze is afgekocht. Het raadsbesluit dateert van 1985 (kenmerk 1985/136).

Lees verder

U bent hier