h
18 oktober 2017

Leden kiezen Harre van der Nat opnieuw als lijsttrekker van SP Alphen aan den Rijn

Foto: SP

De leden van de SP hebben Harre van der Nat unaniem als lijsttrekker gekozen op de algemene ledenvergadering van 17 oktober jongstleden. De 41 jarige van der Nat gaat voor zijn tweede termijn in de gemeenteraad. Harre is al sinds 1998 actief SP lid en staat nog altijd graag op de barricade. De jonge gezinsman ziet een tweede termijn als een mooie uitdaging en is blij dat de leden van SP Alphen aan den Rijn achter hem staan.

Lees verder
15 oktober 2017

SP: Bewoners Lindelaan Hazerswoude Dorp krijgen goed nieuws

Foto: SP

De bewoners van de Lindelaan in Hazerswoude-Dorp kunnen opgelucht adem halen. De werkzaamheden rondom hun huizen zijn voorlopig van de baan totdat een passende oplossing gevonden is. SP fractievoorzitter Harre van der Nat had zich het lot van deze bewoners aangetrokken nadat de noodklok door hen werd geluid. Door werkzaamheden was er een ware bouwput ontstaan voor hun huis en woningbouwvereniging Habeko wilde ook nog eens de achtertuinen in dezelfde periode openbreken omdat de riolering aan vervanging toe is. Meerdere bewoners hadden noch het geld noch de fysieke capaciteit om hun tuin te ontruimen.

Lees verder
10 oktober 2017

Protesteren tegen gaswinning heeft zin...dus doe mee op 28 oktober!

Foto: SP

Protesteren tegen gaswinning in het Groene Hart heeft zin. Dit SP-standpunt kreeg vorige week steun uit wetenschappelijk hoek. Volgens bijzonder hoogleraar Boogers in het AD hebben inwoners, gemeenten en provincies weliswaar geen formele beslismacht, maar moet minister Kamp onze bezwaren wel degelijk serieus meewegen. Op 28 oktober organiseert de SP daarom een protestactie tegen mogelijke gasboringen in het Groene Hart.

Lees verder
27 september 2017

Open brief over afdrachtregeling aan Ronald Plasterk

Foto: SP

Geachte heer Plasterk, Beste Ronald,
Je wil de interne overeenkomst die onze leden met elkaar hebben afgesproken over de vergoeding die je als volksvertegenwoordiger krijgt aan banden leggen.

Lees verder
26 september 2017

SP en VVD willen snel parkeerproef!

Foto: Gaby vh Hart

De SP en VVD willen dat er nog dit jaar een proef komt met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in het centrum niet alleen behoorlijk te lijden gehad van de crises maar ook van de verbouwingswerkzaamheden in het Stadshart. Zoals een ondernemer het treffend uitdrukte: “We stonden drie jaar geleden op honderd. Nu staan we op tachtig. Hebben we straks mooie stenen in het Stadshart maar geen vulling.” Tijd voor de gemeente om de ondernemers nu eens echt te ondersteunen vinden beide fracties. Daarom zullen zij gezamenlijk de komende raadsvergadering een motie indienen om nu alvast met de parkeerproef te starten.

Lees verder
22 september 2017

SP betreurt slechte communicatie rond raadsvoorstel Medo Clean

Foto: H van der Nat / H van der Nat

De SP was erg blij met het voorstel dat 21 september in de raad als hamerstuk zou komen na unanieme goedkeuring in de commissievergadering van 31 augustus. Het raadsvoorstel zou betekenen dat Medo Clean na jaren eindelijk kon worden verplaatst van de Dorpsstraat naar de Hoogewaard in Koudekerk vlak bij de Maximabrug, waardoor er plek zou komen voor woningbouw. Wij zijn dan ook verbaasd dat enkele dagen voor de behandeling ervan in de raad het raadsvoorstel door het college werd ingetrokken.

Lees verder
20 september 2017

Uitstel motie gratis parkeren

Foto: h vd nat

Eerder kondigde de SP aan om, tijdens de raadsvergadering van 21 september, met een motie te komen om de proef met het gratis parkeren in het centrum in stemming te brengen. De SP wil over dezelfde informatie beschikken als de coalitiepartijen die, op aanvraag van de VOA, een onderzoek hebben gedaan naar de kosten van deze proef.

Lees verder
19 september 2017

SP, PvdA en VVD verzoeken om steun voor SSS eilanden.

Foto: SP / VNG

De orkaan Irma heeft een spoor van verwoestingen achter gelaten op St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De verwoestingen zijn zo extreem dat er naast acute noodhulp ook veel expertise nodig is voor de wederopbouw van de getroffen eilanden. De SP, PvdA en VVD vragen het college om een bijdrage te leveren aan die wederopbouw door hulp via expertise aan te bieden.

Lees verder
11 september 2017

Help St. Maarten, Saba en St. Eustatius!

Foto: SP / internet

De SP Alphen aan den Rijn is diep getroffen door het spoor van verwoestingen die de orkaan Irma heeft achtergelaten op St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De ontreddering daar is groot. Tijd voor actie. Iedereen heeft daarin zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid. Wel vinden wij dat we ook als gemeente solidair moeten zijn met onze eilanden.  Daar waar we kunnen helpen moeten we dat doen. De SP zal daarom tijdens het fractievoorzittersoverleg van dinsdag 12 september de overige partijen en het college oproepen om tot een gezamenlijke actie te komen. Alle hulp is keihard nodig! 

Lees verder
8 september 2017

Laat de MFA’s gewoon buurthuizen blijven.

Foto: Tim

In de commissie Sociaal Maatschappelijk Domein van 7 september 2017 werd het voorstel van het college over de harmonisatie beleid rond de MFA’s besproken. MFA staat voor multifunctionele accommodaties, een moeilijk woord voor buurthuis of gemeenschapshuis. Het college wil dat de buurthuizen een bedrijf worden. Niet zomaar een bedrijf maar een commerciële organisatie die maatschappelijk onderneemt. De SP kiest duidelijk voor een andere koers. Buurthuizen hebben een welzijnsfunctie, een maatschappelijk belangrijke rol.

Lees verder

Pagina's