h
11 maart 2024

SP Kamerlid Sandra Beckerman bezoek sloopwoningen in Boskoop

Foto: R de Vries

De constructie van 46 sociale huurwoningen blijkt in zo`n slechte staat te zijn, dat Woonforte drastisch ingrijpt en de woningen gaat slopen. En dat heeft flinke gevolgen voor de bewoners die hier al tientallen jaren wonen en nu binnen drie maanden moeten verhuizen. Nadat de nieuwbouw is gerealiseerd mogen de bewoners terug naar hun oude wijk, maar dat kan nog jaren duren. De getroffen bewoners hebben nauwelijks zeggenschap over het door Woonforte opgestelde sociaal plan. En dat moet beter volgens de SP.

Lees verder
24 februari 2024

Bezorgdheid over bewoners van sloopwoningen in Boskoop

Foto: R de Vries / John van de Kolk

Leden van de SP-fractie hebben zaterdag 24 februari flyers verspreid en gesprekken gevoerd in de Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop naar aanleiding van het onveilig verklaren van hun woningen. De SP-fractie wilde de mensen graag een hart onder de riem steken. Uit de gesprekken met diverse bewoners komt een beeld naar voren van ontreddering en verdriet.

Lees verder
18 februari 2024

De SP uit zorgen over de woningkwaliteit in de gemeente Alphen aan den Rijn

Foto: R de Vries / google maps

De SP fractie van Alphen aan den Rijn heeft schriftelijke vragen gesteld over de controle op de woningkwaliteit aan het college van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn. De SP doet dit naar aanleiding van meerdere recente meldingen over de kwaliteit van woningen in de gemeente. De ‘klap op de vuurpijl’ was wat de SP betreft het recente bericht van de sloop van een aanzienlijk aantal woningen in Boskoop. ‘Dit voorval is natuurlijk extreem, maar er komen steeds meer berichten dat woningen niet deugen’ aldus fractievoorzitter Ginet Groep van de SP in Alphen aan den Rijn . De SP wil dat er meer duidelijkheid komt over de inspectie en handhaving op de woningkwaliteit. ‘Inwoners betalen met name in de particuliere sector soms duizenden euro’s huur voor een woning die niet de vereiste kwaliteit heeft’ stelt Ginet Groep. Donderdag 15 februari jongstleden heeft de SP hierover vragen gesteld in de gemeenteraad. De SP maakt zich ook nadrukkelijk zorgen over het welzijn van de mensen die het slachtoffer zijn van spoedontruimingen en -sloop zoals in Boskoop aan de orde is. ‘Het wordt tijd dat onze gemeente een intensievere invulling gaat geven aan haar plicht de woningkwaliteit te handhaven’ zegt Ginet Groep. De verantwoordelijke wethouder gaf de afgelopen raadsvergadering blijk van bezorgdheid op dit punt, maar het komt nu op daden aan wat betreft de SP. De SP is ook van mening dat er door de gemeente een betere invulling moet worden gegeven aan de op 1 juli 2023 in werking getreden ‘Wet goed Verhuurderschap’. De SP denkt dat het huidige digitale meldpunt van de gemeente te onbekend is bij de inwoners.

Lees verder
10 december 2023

Falen van Go voor Jeugdzorg in Alphen sinds 2018

Foto: ruud de vries

In Januari 2024 start Alphen aan den Rijn met de Overheids-B.V. voor de lokale jeugd- en gezinsteams en wordt afscheid genomen van Go voor jeugd.

Lees verder
21 oktober 2023

SP staat voor dialoog over dierennoodhulp, zonder bedreiging van fractieleden.

Foto: Glenn Tollenaar / SP Alphen aan den Rijn

De SP heeft met groeiende bezorgdheid kennisgenomen van de klachten aangaande dierennoodhulp in de gemeente. Hierop heeft de fractie samen met Nieuw Elan in de persoon van Robert Blom raadsvragen betreffende dierenwelzijn gesteld. Het beeld dat in diverse media geschetst is staat niet in verhouding met de gestelde raadsvragen.

Lees verder
27 september 2023

De laatste gemeenteraads vergadering van Iris van de Kolk

Foto: ruud de vries

Donderdag 21 September was het dan zover. De laatse gemeenteraads vergedering van Iris voor deKolk. Na 6 jaar raadslidmaatschap droeg Iris het stokje over aan Ginet Groep. Uiteraard werd Iris in het zonnetje gezet door Burgemeester Liesbeth Spies die met een mooie toespraak de raadsperiode van Iris samenvatte. Hiern was het tijd voor Iris om voor de laatste keer de raad toe te spreken. Haar speech vind u hieronder.

Lees verder
25 september 2023

Prinsjesdag Protest 17 September

Foto: ruud de vries
13 september 2023

SP Alphen steunt doelen XR en hun recht op vrijheid van meningsuiting: laten we samenwerken

Foto: SP

Het bekogelen van XR met eieren is wat SP Alphen betreft verkeerd. Ook de reactie van de andere politieke partijen laat te wensen over. Het doel van XR om de 37,5 miljard fossiele subsidies stopgezet te krijgen is niet crimineel, maar moreel juist. Als SP zijn wij van mening dat het in stand houden van deze subsidies voor de fossiele industrie slecht is voor mensen doordat de uitstoot van CO2 tot klimaatverandering lijdt, waar mensen met een klein tot gemiddeld inkomen het meest onder lijden en letterlijk eerder dood gaan. Dat is niet nodig en het systeem dat dit veroorzaakt, het kapitalisme, moet aangepakt worden. Wij gaan daarom graag de samenwerking aan met XR en willen met hen in overleg, want wie weet kunnen we nog wel meer goede dingen doen waar iedereen wat aan heeft en het leven goedkoper maakt. Ook gaan wij het college bevragen over of zij nog wel geloven in het demonstratierecht en of zij een brief naar het Rijk willen sturen waarin zij oproept tot afschaffen van de miljarden aan subsidie voor de fossiele industrie. 

Lees verder
12 september 2023

KOM 17 SEPTEMBER 2023 NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST IN DEN HAAG!

Foto: SP

Op de zondag voor Prinsjesdag komen wij op voor Nederland. Want het is tijd voor verandering!

Lees verder

Pagina's