h
18 januari 2018

Aparte locatie voor popcultuur in Alphen

Foto: Iris van de Kolk

In de bouwplannen voor het vernieuwde theater Castellum bleek dat er ruimte was voor tal van activiteiten op cultureel gebied. Cultuur, media, theater en kleinkunst alles krijgt haar plek straks. De SP stemt dan ook in met de plannen. Op het gebied van de Alphense popcultuur bleek echter te weinig ruimte. Voor vele bandjes, muzikanten en muziekliefhebbers lijkt namelijk weer geen plek te zijn in Alphen aan den Rijn. SP fractievoorzitter en lijsttrekker Harre van der Nat: 'Een stad, een gemeente die zichzelf serieus wil nemen en bij tal van onderwerpen voorop wil lopen, is geen klap waard als het niet nu eens serieus werk maakt van een eigen poppodium. Compleet met oefenruimtes, een podium, een mooie zaal en een bar. Er zijn genoeg mogelijkheden in leegstaande panden in Alphen aan den Rijn.'

Lees verder
15 januari 2018

Het Alphense Journaal in 30 seconden!

Foto: SP

Vandaag presenteren wij aan jullie met plezier de eerste aflevering van de animatiefilmreeks: "Het Alphense Journaal in 30 seconden". Deze reeks is bedoeld als een dikke knipoog. We blikken hierin terug op genomen besluiten, komende projecten en het doen en laten van vooral de coalitiepartijen. Tot de raadsverkiezingen van komende maart zullen wij een zestal journaals maken die om de week verschijnen.

Lees verder
4 januari 2018

Buschauffeurs verdienen beter!

Buschauffeurs in heel Nederland hebben het werk neergelegd. Dat is meer dan terecht. Zij hebben het recht om tijdens het werk normaal naar de wc te kunnen, een fatsoenlijke pauze te hebben en een eerlijk loon te verdienen. Voorzitter Iris van de Kolk: 'Wij zijn vanochtend bij hen langsgegaan met koeken op het remise terrein om ze een hart onder de riem te steken. Hierbij hebben we uitgebreid met hen kunnen praten over de slechte omstandigheden waaronder zij hun werk moeten verrichten. Het is glashelder dat het zo niet langer kan.'

Lees verder
3 januari 2018

Steun voor verzet Schipholgemeenten.

Foto: SP

De afgelopen tijd is er veel te doen rond de uitbreidingsdrift van Schiphol. Net zoals acht andere gemeenten, waaronder Leiden en Nieuwkoop, zijn wij van mening dat ook de gemeente Alphen aan den Rijn vraagtekens moet zetten bij de berouwbaarheid van de cijfers over de mogelijkheid van groei van Schiphol en de milieueffect rapportage (MER). Hoewel het aantal klachten uit Alphen aan den Rijn relatief minder is dan uit omliggende gemeenten komen er bij ons steeds meer klachten binnen over de geluidsoverlast die Schiphol veroorzaakt. Daarom hebben wij besloten schriftelijke vragen te stellen aan het college. Raadcommissielid Iris van de Kolk: ‘Het belang van Schiphol voor de regionale economie en de daarmee samenhangende werkgelegenheid moet niet onderschat worden, maar ook niet overschat. Daarnaast is er een groter belang waar we oog voor moeten hebben en dat is het welzijn van de inwoners van Alphen aan den Rijn en de Schiphol regio.’

Lees verder
2 januari 2018

Beter Alphen en SP vragen om opheldering over animatiefilmpjes gemeente Alphen

Foto: SP

Met tien animatiefilmpjes op Youtube, Instagram en Facebook wil de
gemeente Alphen aan den Rijn aandacht vragen voor de komende
raadverkiezingen. Prima natuurlijk. En goed om inwoners meer te
betrekken bij de aanstaande raadsverkiezingen. Maar schijn bedriegt:
Deze animatiefilmpjes gaan over het huidige coalitieakkoord en tonen de potentiële kiezer de succesverhalen van dit college en de besturende
partijen. Hierover zegt Wil Verschuur van Beter Alphen: 'Een
zelfverheerlijking die grensoverschrijdend is, onze inwoners krijgen de
halve waarheid in een te mooi jasje'

Lees verder
1 januari 2018

Een gelukkig en solidair 2018 gewenst!

Foto: SP

Namens de gehele afdeling Alphen aan den Rijn wensen wij u een gelukkig en solidair 2018. Wij beloven ook dit jaar ons weer hard te maken voor iedereen die dat nodig heeft. Dit jaar is ook nog eens een extra bijzonder jaar. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dat betekent dat u, uw stem kunt laten horen op 21 maart van dit jaar. Wij hopen dat we u ervan kunnen overtuigen dat een stem op ons een goed voornemen is.

Lees verder
22 december 2017

Worden invaliden parkeerkaarten aangevraagd voor plezierritjes?

Aanvragen ten behoeve van invaliden-passagiersparkeerkaarten worden veelal verzorgd door familie en mantelzorgers. Zij dragen zorg voor de invulling van het formulier, en het voldoen van de leges aan de balie van het Stadskantoor. Nadat de procedure is doorlopen wordt diegene voor wie de kaart is aangevraagd, naar werd kenbaar gemaakt, zelf geacht deze te komen afhalen op het Stadskantoor, en niet door het familielid, dan wel de mantelzorger, met als reden dat de aanvrager wel vanwege het gebruik van de kaart naar elders kan reizen. Volkomen ten onrechte wordt gesuggereerd dat de kaart feitelijk wordt aangevraagd voor plezierritjes. Een dergelijke opmerking kwetst de veelal zeer hulpbehoevende aanvrager.

Lees verder
18 december 2017

“Aannemersbord” geplaatst als protest tegen de bouw van 4 villa’s in Park Rijnstroom

Foto: SP

De SP heeft in park Rijnstroom een "aannemersbord" met daarop de verantwoordelijke partijen geplaatst. Hiermee nemen wij stelling tegen de vier villa’s die hier gebouwd gaan worden. Het feit dat de coalitie partijen Nieuw Elan, de ChristenUnie , het CDA , de D66 en gedoogpartner GroenLinks onder leiding van Nieuw Elan wethouder Gerard van As hier akkoord mee zijn gegaan vinden wij een slechte zaak.

Lees verder
16 december 2017

Nachtelijke sluiting HAP zou een verschraling van de regionale zorg betekenen.

Foto: SP

Aan de voorzijde van het Alrijne ziekenhuis was een demonstratie tegen de nachtelijke sluiting van de HAP (huisartsenpost). Deze demonstratie was georganiseerd door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij waren hierbij aanwezig om onze steun te betuigen. Ook stichting basisziekenhuis moet was van de partij. Naar alle waarschijnlijkheid zal begin 2019 de HAP in de nacht sluiten onder dwang van de zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

Lees verder
15 december 2017

Tegen aanleg van de verlengde Bentwoudlaan gestemd

Foto: SP

Deze weg zal zorgen voor een toename van 35% meer verkeer in Hazerswoude Dorp en in Boskoop. De SP kreeg geen meerderheid voor haar voorstel de Provincie Zuid-Holland te vragen, het geld dat ze in de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan wilden steken (zo'n 30 miljoen), te investeren in een tunneloplossing voor Hazerswoude Dorp en een tweede Oeververbinding in Boskoop.

Lees verder

Pagina's