h
15 januari 2017

Speech Emile Roemer op partijcongres SP: 'We maken de SP groot en Rutte klein.'

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

Op zaterdag 14 januari werd het congres van SP landelijk gehouden om de kandidatenlijst definitief vast te stellen en de laatste wijzigingen door te voeren voor het partijprogramma. Emile Roemer sloot de dag af met een speech over zijn visie en die van de SP met het oog op de verkiezingen van 15 maart. Lees de speech (of bekijk hem hier):

Lees verder
25 december 2016

SP Alphen aan den Rijn wenst een ieder fijne feestdagen en een mooi 2017

Foto: SP / SP

De SP wenst een ieder fijne feestdagen en een mooi 2017. Ook in het nieuwe jaar zullen wij ons strijdbaar opstellen voor een sociale samenleving. Voor nu zullen wij deze dagen doorbrengen met onze familie en vrienden.

Lees verder
25 december 2016

SP: Dienstverlening Het Open Venster in stand gehouden door raadsbreed gesteunde motie

Stichting Het Open Venster dreigde door de gefaseerde overheveling van maatschappelijke zorg vanaf 2018 al vanaf 1 januari 2017 haar dienstverlening met minder middelen te moeten uitvoeren. Het gevolg? Mogelijke kortere openingstijden doordat de stichting een beroepskracht minder kon in huren. De SP, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks wilden dit graag voorkomen en diende samen een motie in tijdens de gemeenteraad van 16 december.

Lees verder
16 december 2016

SP: Geen voorstander van verhoging raadsvergoeding

Foto: Harre van der Nat / Harre van der Nat

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december hebben de SP fractieleden als enige politieke partij tegen het voorstel om de eigen vergoeding te verhogen gestemd. Collegeleden, commissie- en raadsleden gaan er in de nieuwe regeling financieel op vooruit.

Lees verder
16 december 2016

SP: Armoedebeleid kan beter

De SP is blij met de wijzigingen op de verordening van het Sociaal Domein. De verordening en de nadere regels kunnen ons niet sociaal genoeg zijn. Nyfer en Nibud hebben hiervoor in hun minima effect rapportage, nog een heel aantal suggesties gedaan, die u nog niet hebt meegenomen. Dat vinden wij jammer.

Lees verder
14 december 2016

SP: College krabbelt terug

En ze hadden het nog wel zo goed bedacht. Toen de vergunningsaanvraag voor woningen voor arbeidsmigranten aan de Kalkovenweg op 24 oktober bij de gemeente binnenkwam was er al snel een plan geboren.

Lees verder
9 december 2016

SP: snel einde aan wantoestanden nertsenfokkerijen

Foto: Animal Rights / Animal Rights

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de door Animal rights vertoonde filmbeelden van ernstige verwaarlozing van nertsen op nertsenfokkerijen in Aarlanderveen en Zwammerdam. Op de beelden is te zien dan de dieren elkaar aanvallen en bijten in te kleine hokjes. Gewond aan poten, pels en staarten zitten ze opgesloten in hokjes van draadgaas.

Lees verder
2 december 2016

SP Alphen aan den Rijn aanwezig bij aftrap Nationaal Zorgfonds tour

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

Zaterdag 26 november heeft de SP Alphen aan den Rijn meegedaan aan de protest mars voor het Nationaal zorgfonds in Den Haag. Meer dan 3000 sympathisanten van het Nationaal zorgfonds hebben een bijeenkomst bijgewoond op het spuiplein en zijn daarna in een protest mars door het centrum van Den Haag gelopen als steunbetuiging.

Lees verder
1 november 2016

Andere visie toekomst dierenwelzijn roept veel vragen op

Tijdens de beschouwingen heeft de SP een voorstel gedaan dat niet alleen geld bespaart maar ook er voor zal zorgen dat het dierenwelzijn in Alphen aan den Rijn structureel gaat verbeteren.

Lees verder
29 oktober 2016

Beter laat dan nooit: Wethouder van Velzen omarmt SP verkiezingspunt!

Tijdens het begrotingsdebat lanceerde wethouder van Velzen het idee om als gemeenteraad ook maar eens te gaan vergaderen op locatie in onze kernen. Hiermee omarmt de wethouder één van de verkiezingspunten van de SP.

Lees verder

Pagina's