h
10 november 2019

Reactie SP op de begrotingsraad van 2019

Het afgelopen jaar is er het nodige gebeurd en waren er weinig vergaderingen die verliepen zonder muziek of bombarie vanuit de samenleving, soms zelfs letterlijk als het ging om de ijsbaan al dan niet te subsidiëren of het behoud van St. MAX in Alphen en de Cube in Boskoop. De brassbands stonden klaar en ook een punkband door ons geregeld namens St. MAX maakte flink wat herrie in en buiten het gemeentehuis. En dit zal nog wel even doorgaan als wij kijken naar de begroting, maar ook dus hoe het afgelopen jaar tot nu toe is gegaan. Het regent in deze gemeenteraad namelijk niet alleen, kijkend naar de samenstelling van dit college, mannen, zoals The Weather Girls ooit zo mooi bezongen en voorspelde, maar vooral ook onaffe plannen, kostenoverschrijdingen en ook slechte communicatie richting onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Te vaak voelen zij zich en worden zij niet gehoord. Dit weerspiegelt niet het idee van buiten naar binnen zoals deze coalitie het graag ziet. En dat is jammer omdat wij als SP de ambitie met dit college delen dat het belangrijk is dat de communicatie en samenwerking met onze inwoners goed is en leidend voor de beslissingen die genomen worden. Inwoners en organisaties moeten inderdaad zelf opdrachtgever zijn van hetgeen wat wij hier beslissen. Dit feit van mooie ambities, maar een ietwat grimmige realiteit zien wij als SP helaas op meer vlakken en hier hebben wij dan ook de nodige zorgen over, maar ook ideeën voor. Één van die zorgen is nog steeds de jeugdzorg. Te vaak horen en zien wij dat jongeren tussen wal en schip vallen ofwel niet de zorg krijgen die zij nodig hebben wanneer zij die nodig hebben. De semantische discussies over wel of geen wachtlijsten is dan misschien interessant voor de bühne, maar puntje bij paaltje lost dit de problemen van de jongeren niet op. En ook bezoeken van ministers en andere landelijke kopstukken maken dit feit niet anders. Het is namelijk gewoon ook een feit dat er in Alphen meer jongeren gebruik maken van de jeugdzorg dan elders in het land. Het gaat hier om een percentage van 7,8% landelijk in de eerste helft van 2019 en 13,77% in Alphen in diezelfde periode. Daarom heeft de SP hier een voorstel liggen waarmee wij wethouder Han de Jager in gesprek gaat met de jongeren om wie het gaat in een gestructureerde en openbare vorm en dat op basis van dit soms gevraagd en soms ongevraagde advies te handelen. Niet langer moet er alleen over of voor jongeren gepraat worden, maar vooral met hen wat de SP betreft. Dit staat los van de inwoners- en cliëntenadviesraad in die zin, die nu samengevoegd gaat worden. 

Lees verder
21 oktober 2019

Eensgezindheid in Alphense gemeenteraad over tweede oeververbinding in Boskoop

Foto: SP

De toekomst van de Boskoopse hefbrug, het is een moeilijke en gevoelige kwestie. Want hoe moet het opgelost worden? Moet er een nieuwe brug komen? Een tweede oeververbinding? Of misschien allebei? Dit vraagstuk is nu opeens weer helemaal actueel nadat er op donderdag 10 oktober problemen waren ontdekt en er sindsdien geen verkeer meer overheen mag.

Lees verder
21 oktober 2019

Kinderboerderij Bospark mag definitief blijven

Foto: Iris van de Kolk

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is gesproken over de toekomst van de kinderboerderijen in Alphen. Het plan van het college om kinderboerderij Bospark te sluiten is van tafel, de SP is daar zeer tevreden mee. 

Lees verder
21 oktober 2019

De cultuurvisie: een leeg document

Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober is er weer gesproken over de cultuurvisie van gemeente Alphen aan den Rijn. Dit nadat het stuk al twee keer als onvoldoende werd bestempeld door de raadscommissie. Tijdens de raadsvergadering waren veel partijen het met elkaar eens dat het stuk onvoldoende was en dat er eigenlijk bijna niets van inhoud in staat. De oplossingen die de verschillende partijen boden waren eigenlijk anders, sommige wilde dit stuk gaan zien als een start van de visie en dat die nog aangepast moet worden. De SP wil dit niet en is van mening dat een cultuurvisie belangrijk is voor de cultuur binnen de hele gemeente en dus meteen af en goed moet zijn.

Lees verder
11 oktober 2019

Hefbrug Boskoop eruit en vervangen voor betrouwbare brug!

Foto: SP

Gezien het feit dat de Boskoopse hefbrug tot nader order onveilig is verklaard is de SP van mening dat het tijd wordt om de hefbrug in Boskoop te vervangen en de oude brug als historisch monument in Boskoop te plaatsen. Wij realiseren ons dat vervanging van de monumentale hefbrug geld kost. Daarom willen wij dat geld halen uit het niet door laten gaan van de Verlengde Bentwoudlaan. Deze weg zal er vooral voor zorgen dat het verkeer in onder andere Boskoop nog vaster komt te staan en de leefomgeving van bewoners slechter wordt. Al deze feiten en zorgen tezamen maken dat de SP fractie dan ook schriftelijke vragen heeft ingediend waar wij zo snel mogelijk antwoord op willen voor de Boskopers. De vragen zijn gericht op het pleidooi dat het college de Provincie vraagt de hefbrug te vervangen en hiervoor het geld van de Verlengde Bentwoudlaan gaat reserveren, maar ook om inzicht te krijgen in de kosten van het onderhoud van de huidige brug.

Lees verder
6 oktober 2019

Toekomst Castellum in het ongewisse

Foto: Iris van de Kolk

Tijdens de raadscommissievergadering van 3 oktober is gesproken over de toekomst van het Castellum. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk: “Er is eigenlijk maar één woord dat wij als SP kunnen noemen voor het voorstel dat hier voor ligt en dat is kapitaalvernietiging. Op het moment dat je namelijk een kind met het badwater weggooit doordat je datzelfde water eerst bevuild hebt met slecht cultuurbeleid en financiële missers die keer op keer op het bordje van onze inwoners zijn komen te liggen is dat precies wat je bezigt."

Lees verder
5 oktober 2019

Cultuurvisie dit keer wel door de raadscommissie

Op 3 oktober is er tijdens de raadscommissie gesproken over de tweede versie van de cultuurvisie van gemeente Alphen aan den Rijn. De eerste versie was met grote meerderheid van de commissie afgewezen. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk is echter nog helemaal niet tevreden met de cultuurvisie: “De vorige keer dat wij in commissie bij elkaar bijeen kwamen hebben wij het gedane huiswerk van de wethouder afgekeurd en hem gezegd het opnieuw te moeten maken. De voornaamste klachten waren toen dat het stuk slecht onderbouwd was inhoudelijk en op financieel gebied plus dat het aanstellen van de cultuur makelaar te veel van het budget zou opslokken zonder dat dit ook maar iets oplevert voor de cultuursector. Als wij dan naar de cultuurvisie van vandaag kijken valt ons iets op. Namelijk dat het in feite hetzelfde werkstuk is met meer woorden en een andere kaft, maar dat deze wethouder wel erg slecht in luisteren is geweest. Helaas is dit Shakespeariaanse drama dus nog niet eindig.”

Lees verder
3 oktober 2019

Nieuw raadslid: Ginet Groep

Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft bij de fractie van de SP een wisseling van de wacht plaatsgevonden: fractievoorzitter Harre van der Nat stopte als raadslid, Iris van de Kolk werd de nieuwe fractievoorzitter en commissielid Ginet Groep is benoemd tot raadslid. 

Lees verder
3 oktober 2019

Financiële problemen bij stichting Alphense tennisverenigingen

Foto: SP

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september is een plan besproken om, de noodlijdende, tennisverenigingen Nieuwe sloot en TEAN te redden. Het plan van het college is om de twee vereniging samen onder te brengen binnen één accommodatie (dus twee verenigingen die van de zelfde kantine, tennisbanen ed. gebruik maken).

Lees verder
23 september 2019

SP raadslid Harre van der Nat verlaat Alphense gemeenteraad

Foto: Anouk Pross / SP Alphen aan den Rijn

Tijdens de raadvergadering van 26 september zal Harre van der Nat afscheid nemen van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Door een samenloop van ontwikkelingen die betrekking hebben op zijn privéleven is het voor hem niet meer mogelijk om zijn werk als raadslid goed te kunnen uitvoeren. Deze ontwikkelingen hebben vooral te maken met het feit dat hij als vader van een jong gezin meer thuis gewenst wordt. Een wens die hij ook graag wil vervullen.

Lees verder

Pagina's