h
16 december 2016

SP: Geen voorstander van verhoging raadsvergoeding

Foto: Harre van der Nat / Harre van der Nat

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december hebben de SP fractieleden als enige politieke partij tegen het voorstel om de eigen vergoeding te verhogen gestemd. Collegeleden, commissie- en raadsleden gaan er in de nieuwe regeling financieel op vooruit.

Lees verder
16 december 2016

SP: Armoedebeleid kan beter

De SP is blij met de wijzigingen op de verordening van het Sociaal Domein. De verordening en de nadere regels kunnen ons niet sociaal genoeg zijn. Nyfer en Nibud hebben hiervoor in hun minima effect rapportage, nog een heel aantal suggesties gedaan, die u nog niet hebt meegenomen. Dat vinden wij jammer.

Lees verder
14 december 2016

SP: College krabbelt terug

En ze hadden het nog wel zo goed bedacht. Toen de vergunningsaanvraag voor woningen voor arbeidsmigranten aan de Kalkovenweg op 24 oktober bij de gemeente binnenkwam was er al snel een plan geboren.

Lees verder
9 december 2016

SP: snel einde aan wantoestanden nertsenfokkerijen

Foto: Animal Rights / Animal Rights

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de door Animal rights vertoonde filmbeelden van ernstige verwaarlozing van nertsen op nertsenfokkerijen in Aarlanderveen en Zwammerdam. Op de beelden is te zien dan de dieren elkaar aanvallen en bijten in te kleine hokjes. Gewond aan poten, pels en staarten zitten ze opgesloten in hokjes van draadgaas.

Lees verder
2 december 2016

SP Alphen aan den Rijn aanwezig bij aftrap Nationaal Zorgfonds tour

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

Zaterdag 26 november heeft de SP Alphen aan den Rijn meegedaan aan de protest mars voor het Nationaal zorgfonds in Den Haag. Meer dan 3000 sympathisanten van het Nationaal zorgfonds hebben een bijeenkomst bijgewoond op het spuiplein en zijn daarna in een protest mars door het centrum van Den Haag gelopen als steunbetuiging.

Lees verder
1 november 2016

Andere visie toekomst dierenwelzijn roept veel vragen op

Tijdens de beschouwingen heeft de SP een voorstel gedaan dat niet alleen geld bespaart maar ook er voor zal zorgen dat het dierenwelzijn in Alphen aan den Rijn structureel gaat verbeteren.

Lees verder
29 oktober 2016

Beter laat dan nooit: Wethouder van Velzen omarmt SP verkiezingspunt!

Tijdens het begrotingsdebat lanceerde wethouder van Velzen het idee om als gemeenteraad ook maar eens te gaan vergaderen op locatie in onze kernen. Hiermee omarmt de wethouder één van de verkiezingspunten van de SP.

Lees verder
14 oktober 2016

De SP kiest voor variant 5 bij bouw nieuw station Hazerswoude Rijndijk

De SP fractie wil dat het nieuw te bouwen station in Hazerswoude-Rijndijk verder van de nu bestaande huizen komt te liggen. De keuze van de SP valt dan ook op variant 5. De gemeenteraad heeft in meerderheid gekozen voor deze variant. SP fractievoorzitter Harre van der Nat: ‘Deze optie biedt niet alleen meer mogelijkheden voor de toekomst er wordt met variant 5 eveneens het beste rekening gehouden met de bestaande aanliggende wijk en haar bewoners.'

Lees verder
7 oktober 2016

Er moet een structurele oplossing komen voor de dierenambulance in Alphen aan den Rijn.

Foto: Harre van der Nat / Harre van der Nat

De SP zal de komende politieke beschouwingen met een voorstel komen om het voortbestaan van de
dierenambulance in Alphen aan den Rijn te waarborgen. De Alphense dierenambulance valt op dit moment onder financieel toezicht van de landelijke Dierenbescherming. SP fractievoorzitter Harre van der Nat: 'We moeten het contract met de
dierenbescherming niet verlengen om zo de Alphense dierenambulance te redden. Hierdoor stellen we ook nog eens het dierenwelzijn in Alphen
aan den Rijn voorop.'

Lees verder
3 oktober 2016

Cannabis reguleren en legaliseren is de beste route volgens SP Alphen aan den Rijn

Foto: Michelle Grewe / flickr.com

Op 8 september is er in de commissievergadering gesproken over het gedoogbeleid en daarbij specifiek het VNG rapport 'failliet van het gedogen'. Wij zijn van mening dat regulering en legalisering de enige oplossing is voor de problematiek die samenhangt met het gedoogbeleid. Omdat er landelijk momenteel geen stappen worden ondernomen in deze richting pleitte raadscommissielid Iris van de Kolk, namens de SP, ervoor dat de gemeente Alphen aan den Rijn het manifest 'joint regulation' ondertekend. Dit manifest roept op tot fundamentele veranderingen in het cannabisbeleid en voor het reguleren van de achterdeur.

Lees verder

Pagina's