h
7 oktober 2016

Er moet een structurele oplossing komen voor de dierenambulance in Alphen aan den Rijn.

Foto: Harre van der Nat / Harre van der Nat

De SP zal de komende politieke beschouwingen met een voorstel komen om het voortbestaan van de
dierenambulance in Alphen aan den Rijn te waarborgen. De Alphense dierenambulance valt op dit moment onder financieel toezicht van de landelijke Dierenbescherming. SP fractievoorzitter Harre van der Nat: 'We moeten het contract met de
dierenbescherming niet verlengen om zo de Alphense dierenambulance te redden. Hierdoor stellen we ook nog eens het dierenwelzijn in Alphen
aan den Rijn voorop.'

Lees verder
3 oktober 2016

Cannabis reguleren en legaliseren is de beste route volgens SP Alphen aan den Rijn

Foto: Michelle Grewe / flickr.com

Op 8 september is er in de commissievergadering gesproken over het gedoogbeleid en daarbij specifiek het VNG rapport 'failliet van het gedogen'. Wij zijn van mening dat regulering en legalisering de enige oplossing is voor de problematiek die samenhangt met het gedoogbeleid. Omdat er landelijk momenteel geen stappen worden ondernomen in deze richting pleitte raadscommissielid Iris van de Kolk, namens de SP, ervoor dat de gemeente Alphen aan den Rijn het manifest 'joint regulation' ondertekend. Dit manifest roept op tot fundamentele veranderingen in het cannabisbeleid en voor het reguleren van de achterdeur.

Lees verder
31 augustus 2016

Harre van der Nat fractievoorzitter van de SP Alphen aan den Rijn

Foto: zuid-holland.sp.nl / zuid-holland.sp.nl

Met veel plezier kan ik, namens onze fractie, berichten dat Harre van der Nat per 1 september 2016 mijn taken als fractievoorzitter van de SP Alphen aan den Rijn zal overnemen.

Lees verder
17 augustus 2016

Strijd voor behoud Gnephoekpolder gestart

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

De SP is dinsdagavond 16 augustus met een projectie op de Maximabrug de campagne voor het behouden van de polders tussen Koudekerk en Alphen aan den Rijn gestart.

Lees verder
18 juli 2016

SP en RGL stellen vragen over Sportspectrum

De fracties van SP en RijnGouweLokaal hebben kennis genomen van de brief van de gemeente Alphen d.d. 7 juli 2016 met betrekking tot de stand van zaken beëindigde subsidiezaken. In deze brief schrijft de gemeente dat de subsidie voor Sportspectrum op 5 juli 2016 definitief is vastgesteld door het college en dat deze subsidie lager is dan voorlopig verleend. De gemeente vordert ter zake een bedrag ad € 505.429,00 terug. Daarnaast wordt een bedrag ad € 1.064.395,00 terug teruggevorderd wegens de afsluiting van de meerjarige subsidierelatie. Het zou hier gaan om middelen die als vreemd vermogen op de balans staan van Sportspectrum en bedoeld zijn voor taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen.

Lees verder
11 juli 2016

Iris van de Kolk geïnstalleerd als raadscommissielid voor de SP

Foto: Ronald Geurts

Op donderdag 7 juli 2016 is Iris van de Kolk door burgemeester Liesbeth Spies in de raadsvergadering geïnstalleerd als raadscommissielid voor de SP. Iris draait al een aantal maanden actief met de fractie mee en wij zijn blij dat zij ons als commissielid gaat versterken.

Lees verder
4 juli 2016

Kaders, wensen en bedenkingen over (uitvoeringsplan) Participatiewet

Als vervolg op de diverse commissievergaderingen over de SWA en de Participatiewet heeft de SP fractie, naar aanleiding van de Radenconferentie, geformuleerd welke kaders, wensen en bedenkingen zij het college wil meegeven. Dit is gedaan in de vorm van een aantal punten en steekwoorden. Aan de hand hiervan zal de SP de voorstellen van het college toetsen.

Lees verder
4 juli 2016

Grote belangstelling Nationaal Zorgfonds

Foto: Lidie Voorend

Ruim 90 mensen kwamen woensdag 29 juni op de discussieavond af. Onder leiding van  voormalig wethouder Hélène Oppatja werd er stevig gediscussieerd over de opzet van een Nationaal Zorgfonds, zónder eigen risico. Er is veel kritiek op het huidige zorgsysteem, wat aanzet tot fraude, bureaucratie, maar vooral een duurdere en slechtere kwaliteit zorg.

Lees verder
23 juni 2016

Het Alphense college heeft geen tunnelvisie en dat is deze keer geen compliment

De coalitiepartijen in Alphen aan den Rijn hebben ervoor gekozen om de Bentwoudlaan te verlengen en geen tunnel aan te leggen in  Hazerswoude Dorp. Met die keuze zal de verkeerssituatie in Boskoop aan de Zijde en vooral op de kruising N209/ Dorpsstraat in Hazerswoude Dorp enorm verslechteren. De MER (milieu effect rapportage) spreekt over een toename van 1500 voertuigen per spits per dag in Hazerswoude nadat de Bentwoudlaan is verlengd.

Lees verder
6 juni 2016

Het Nationaal Zorg Fonds, een groot succes!

Foto: Gerard Harmes / Gerard Harmes

Onder een brandende zon heeft SP Alphen afgelopen zaterdag in het centrum van Boskoop aandacht gevraagd voor het
Nationaal Zorg Fonds. Honderden mensen werden aangesproken en ontvingen een krant met daarin de uitleg waarom het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico, voor veel mensen belangrijk is.

Lees verder

Pagina's