h
19 september 2017

SP, PvdA en VVD verzoeken om steun voor SSS eilanden.

Foto: SP / VNG

De orkaan Irma heeft een spoor van verwoestingen achter gelaten op St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De verwoestingen zijn zo extreem dat er naast acute noodhulp ook veel expertise nodig is voor de wederopbouw van de getroffen eilanden. De SP, PvdA en VVD vragen het college om een bijdrage te leveren aan die wederopbouw door hulp via expertise aan te bieden.

Lees verder
11 september 2017

Help St. Maarten, Saba en St. Eustatius!

Foto: SP / internet

De SP Alphen aan den Rijn is diep getroffen door het spoor van verwoestingen die de orkaan Irma heeft achtergelaten op St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De ontreddering daar is groot. Tijd voor actie. Iedereen heeft daarin zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid. Wel vinden wij dat we ook als gemeente solidair moeten zijn met onze eilanden.  Daar waar we kunnen helpen moeten we dat doen. De SP zal daarom tijdens het fractievoorzittersoverleg van dinsdag 12 september de overige partijen en het college oproepen om tot een gezamenlijke actie te komen. Alle hulp is keihard nodig! 

Lees verder
8 september 2017

Laat de MFA’s gewoon buurthuizen blijven.

Foto: Tim

In de commissie Sociaal Maatschappelijk Domein van 7 september 2017 werd het voorstel van het college over de harmonisatie beleid rond de MFA’s besproken. MFA staat voor multifunctionele accommodaties, een moeilijk woord voor buurthuis of gemeenschapshuis. Het college wil dat de buurthuizen een bedrijf worden. Niet zomaar een bedrijf maar een commerciële organisatie die maatschappelijk onderneemt. De SP kiest duidelijk voor een andere koers. Buurthuizen hebben een welzijnsfunctie, een maatschappelijk belangrijke rol.

Lees verder
7 september 2017

Reizigers buslijn 169: "Geen wijziging dienstregeling"

Foto: H vd Nat

Op 1 december 2017 gaat de nieuwe dienstregeling van het stads- en streekvervoer in. Arriva wil dan dat buslijn 169 een andere route gaat rijden. Leden van de SP Alphen aan den Rijn hebben zaterdag 2 september op diverse bushaltes die lijn 169 aandoet met reizigers gesproken over de wijziging van de dienstregeling.

Lees verder
31 augustus 2017

SP: geen wijziging dienstregeling buslijn 169

Foto: SP

De SP in Alphen aan den Rijn wil dat buslijn 169 ook in de toekomst dezelfde route blijft rijden. De voorgestelde wijziging in de dienstregeling moet van tafel. De SP zal niet alleen het college oproepen om vervoerder Arriva te vragen de voorgestelde wijziging niet door te voeren. Ook zullen er op zaterdag 2 september langs de route van buslijn 169 leden van de SP op zoveel mogelijk haltes in gesprek gaan met reizigers.

Lees verder
28 augustus 2017

SP: start dit najaar met proef gratis parkeren in centrum

Foto: SP / Ronald Geurts

“We hebben straks een prachtig nieuw Stadshart maar we maken het de mensen wel duur om er te komen. Dit horen we zowel van onze inwoners als vanuit de lokale ondernemers.” Aldus SP fractievoorzitter Harre van der Nat. Het wordt hoog tijd om concrete actie te ondernemen.

Lees verder
23 juli 2017

SP steunt petitie ‘Groene stad zonder gif’ van Liset van Kampen tegen gebruik glyfosaat

Foto: Wikimedia

De SP is fel tegen het gebruik van glyfosaat als bestrijdingsmiddel
van de Japanse Duizendknoop. Dat is mede ook de reden waarom wij schriftelijke vragen hebben gesteld en een motie hebben ingediend samen met GroenLinks hiertegen, die helaas niet is aangenomen. Dit verbaasde ons zo zeer dat Iris van de Kolk, onze voorzitter, hier een opiniestuk over schreef om aan te geven waarom dit niet uit te leggen viel. De boodschap werd diep gevoeld door velen, maar er was een iemand die meteen actie wilde ondernemen en dat is Liset van
Kampen. Zij is een petitie gestart om het gebruik van glyfosaat in onze
gemeente een halt toe te roepen. Wij ondersteunen haar petitie van harte en hebben haar dat ook persoonlijk laten weten.

Lees verder
10 juli 2017

SP: Introductie van Bert Lekx als raadslid

Bert Lekx (BL) is nu sinds ongeveer een maand raadslid en daarmee onderdeel van de Alphense gemeenteraad. Voorzitter Iris van de Kolk (IK) interviewt hem hierover.

Lees verder
7 juli 2017

SP: Sloten bij volkstuinvereniging Lutteke Rijn te Koudekerk worden snel aangepakt

Foto: Harre van der Nat

De sloten die grenzen aan het gebied van volkstuinvereniging Lutteke Rijn in Koudekerk aan den Rijn worden op korte termijn flink uitgebaggerd. Daarnaast zal de gemeente Alphen aan den Rijn het beheer van de sloten en kades vaker gaan uitvoeren.

Lees verder
7 juli 2017

Inbreng fractievoorzitter Harre van der Nat tijdens Algemene beschouwingen Kadernota

Foto: Ronald Geurts

Geachte Heer van der Nat,
Ik ben geen klager, we leven in een mooi land en we hebben het in vergelijking met veel andere landen nog niet zo slecht. Toch wil ik u het een en ander meegeven.

Lees verder

Pagina's