h
27 september 2017

Open brief over afdrachtregeling aan Ronald Plasterk

Foto: SP

Geachte heer Plasterk, Beste Ronald,
Je wil de interne overeenkomst die onze leden met elkaar hebben afgesproken over de vergoeding die je als volksvertegenwoordiger krijgt aan banden leggen.

Lees verder
26 september 2017

SP en VVD willen snel parkeerproef!

Foto: Gaby vh Hart

De SP en VVD willen dat er nog dit jaar een proef komt met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in het centrum niet alleen behoorlijk te lijden gehad van de crises maar ook van de verbouwingswerkzaamheden in het Stadshart. Zoals een ondernemer het treffend uitdrukte: “We stonden drie jaar geleden op honderd. Nu staan we op tachtig. Hebben we straks mooie stenen in het Stadshart maar geen vulling.” Tijd voor de gemeente om de ondernemers nu eens echt te ondersteunen vinden beide fracties. Daarom zullen zij gezamenlijk de komende raadsvergadering een motie indienen om nu alvast met de parkeerproef te starten.

Lees verder
22 september 2017

SP betreurt slechte communicatie rond raadsvoorstel Medo Clean

Foto: H van der Nat / H van der Nat

De SP was erg blij met het voorstel dat 21 september in de raad als hamerstuk zou komen na unanieme goedkeuring in de commissievergadering van 31 augustus. Het raadsvoorstel zou betekenen dat Medo Clean na jaren eindelijk kon worden verplaatst van de Dorpsstraat naar de Hoogewaard in Koudekerk vlak bij de Maximabrug, waardoor er plek zou komen voor woningbouw. Wij zijn dan ook verbaasd dat enkele dagen voor de behandeling ervan in de raad het raadsvoorstel door het college werd ingetrokken.

Lees verder
20 september 2017

Uitstel motie gratis parkeren

Foto: h vd nat

Eerder kondigde de SP aan om, tijdens de raadsvergadering van 21 september, met een motie te komen om de proef met het gratis parkeren in het centrum in stemming te brengen. De SP wil over dezelfde informatie beschikken als de coalitiepartijen die, op aanvraag van de VOA, een onderzoek hebben gedaan naar de kosten van deze proef.

Lees verder
19 september 2017

SP, PvdA en VVD verzoeken om steun voor SSS eilanden.

Foto: SP / VNG

De orkaan Irma heeft een spoor van verwoestingen achter gelaten op St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De verwoestingen zijn zo extreem dat er naast acute noodhulp ook veel expertise nodig is voor de wederopbouw van de getroffen eilanden. De SP, PvdA en VVD vragen het college om een bijdrage te leveren aan die wederopbouw door hulp via expertise aan te bieden.

Lees verder
11 september 2017

Help St. Maarten, Saba en St. Eustatius!

Foto: SP / internet

De SP Alphen aan den Rijn is diep getroffen door het spoor van verwoestingen die de orkaan Irma heeft achtergelaten op St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De ontreddering daar is groot. Tijd voor actie. Iedereen heeft daarin zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid. Wel vinden wij dat we ook als gemeente solidair moeten zijn met onze eilanden.  Daar waar we kunnen helpen moeten we dat doen. De SP zal daarom tijdens het fractievoorzittersoverleg van dinsdag 12 september de overige partijen en het college oproepen om tot een gezamenlijke actie te komen. Alle hulp is keihard nodig! 

Lees verder
8 september 2017

Laat de MFA’s gewoon buurthuizen blijven.

Foto: Tim

In de commissie Sociaal Maatschappelijk Domein van 7 september 2017 werd het voorstel van het college over de harmonisatie beleid rond de MFA’s besproken. MFA staat voor multifunctionele accommodaties, een moeilijk woord voor buurthuis of gemeenschapshuis. Het college wil dat de buurthuizen een bedrijf worden. Niet zomaar een bedrijf maar een commerciële organisatie die maatschappelijk onderneemt. De SP kiest duidelijk voor een andere koers. Buurthuizen hebben een welzijnsfunctie, een maatschappelijk belangrijke rol.

Lees verder
7 september 2017

Reizigers buslijn 169: "Geen wijziging dienstregeling"

Foto: H vd Nat

Op 1 december 2017 gaat de nieuwe dienstregeling van het stads- en streekvervoer in. Arriva wil dan dat buslijn 169 een andere route gaat rijden. Leden van de SP Alphen aan den Rijn hebben zaterdag 2 september op diverse bushaltes die lijn 169 aandoet met reizigers gesproken over de wijziging van de dienstregeling.

Lees verder
31 augustus 2017

SP: geen wijziging dienstregeling buslijn 169

Foto: SP

De SP in Alphen aan den Rijn wil dat buslijn 169 ook in de toekomst dezelfde route blijft rijden. De voorgestelde wijziging in de dienstregeling moet van tafel. De SP zal niet alleen het college oproepen om vervoerder Arriva te vragen de voorgestelde wijziging niet door te voeren. Ook zullen er op zaterdag 2 september langs de route van buslijn 169 leden van de SP op zoveel mogelijk haltes in gesprek gaan met reizigers.

Lees verder
28 augustus 2017

SP: start dit najaar met proef gratis parkeren in centrum

Foto: SP / Ronald Geurts

“We hebben straks een prachtig nieuw Stadshart maar we maken het de mensen wel duur om er te komen. Dit horen we zowel van onze inwoners als vanuit de lokale ondernemers.” Aldus SP fractievoorzitter Harre van der Nat. Het wordt hoog tijd om concrete actie te ondernemen.

Lees verder

Pagina's