h
5 november 2021

Iris van de Kolk lijsttrekker SP voor gemeenteraadsverkiezingen!

Foto: SP

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdagavond 4 november is SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk door de aanwezige leden gekozen tot lijsttrekker van de Alphense SP. Van de Kolk: “Ik voel me enorm vereerd dat ik deze lijst met vertrouwde gezichten en nieuw talent mag aanvoeren. Wij willen ons de komende vier jaar inzetten voor een eerlijke gemeente voor iedereen. Speerpunten voor ons zijn het realiseren van betaalbare woningen voor jong en oud, jeugdzorg die voor iedereen toegankelijk is en het verduurzamen van huizen zonder dat mensen zich blauw betalen daaraan.”

Lees verder

ALV

Algemene ledenvergadering

Op het programma staan onder andere het vaststellen van onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, het stemmen voor de landelijke bestuursverkiezingen en het kiezen van de afgevaardigden voor ons het congres in december.

Indien je de ALV bij wilt wonen, meld je dan vóór 3 november aan via een mailtje naar alphen@sp.nl, geef ook meteen aan of je vervoer naar het gemeentehuis nodig hebt.

 

Lees verder
1 oktober 2021

Succes: opkopen en doorverhuren van Alphense woningen wordt aangepakt!

Foto: SP / SP Alphen aan den Rijn

De SP heeft in de gemeenteraad van 30 september een motie ingediend om het opkopen en doorverhuren van huizen voor torenhoge bedragen een halt toe te roepen. Recent is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestigingswet aangenomen. Hierin staat ook de ‘Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming’. Daarmee is het vanaf 1 januari 2022 voor gemeenten mogelijk om een opkoopbescherming in te voeren. Deze is bedoelt om de beschikbaarheid van woningen in de categorieën goedkope en middel dure huur- en koopwoningen te waarborgen. De SP vindt dat dit voor Alphen aan den Rijn ook nodig is en diende daarom de motie in. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘We zien dat vastgoedcowboys en investeringsmaatschappijen ook de Alphense woningmarkt in hun greep proberen te houden. Om dit tegen te gaan hebben wij een motie ingediend, waarbij het opkopen en duur doorverhuren van betaalbare woningen niet langer mogelijk is. Zo beschermen we starters en jongeren in hun zoektocht naar een woning. Wethouder van As vond dit ook een goed idee en name onze motie van harte over, daar ben ik blij mee.’

Lees verder
1 oktober 2021

Binnen- of buiten stedelijk bouwen in Alphen? Alleen betaalbaar bouwen is een optie!

Foto: SP

Afgelopen woensdag hebben wij als SP ons standpunt kenbaar gemaakt over bouwen in de gemeente Alphen. SP raadscommissielid John van de Kolk nam deel aan de discussie. Van de Kolk: ‘De SP vindt de woningbouw en de huisvestingsproblematiek van groot belang. Wij willen de discussie echter niet beperken tot de mogelijke ontwikkelingen in de “Gnephoek”. Dat vind ik een goedkope verkiezingsstunt. De huidige problemen in de gemeente zijn voor een groot gedeelte veroorzaakt door het jarenlange beleid, waarbij onder andere de VVD, D66, het CDA en Nieuw Elan aan de knoppen zaten.

Lees verder
23 september 2021

SP dient motie in om opkoopbescherming in te voeren in Alphen

De Alphense SP dient een motie in om de opkoop van huizen door beleggers en vastgoedhandelaren in de gemeente aan banden te leggen. Dit wil de SP bereiken door het invoeren van de zogenaamde ‘opkoopbescherming’. Vanwege een wetswijziging aan de huisvestingswet hebben gemeenten vanaf 1 januari de mogelijkheid om er voor te zorgen dat private verhuurders niet zomaar huizen op kunnen kopen in gemeenten, wat de prijs opdrijft van huizen en zorgt dat veel jonge huizenkopers met lege handen staan.

Lees verder
1 september 2021

OTTO Work Force onbereikbaar voor ernstig zieke arbeidsmigrant, SP Alphen stelt raadsvragen!

SP Tweede Kamerlid Bart van Kent trof een ernstig zieke arbeidsmigrant in Boskoop dat wordt gebruikt door OTTO Work Force. De man crepeerde van de pijn, maar van zijn werkgever/huisvester OTTO kreeg hij geen hulp. Pas nadat Van Kent OTTO talloze keren contacteerde kwam er een busje om de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Van Kent ging zelf met de man mee. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk vindt het onmenselijk dat er zo met arbeidsmigranten wordt omgegaan: ‘Deze situatie is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Daarom heb ik de gemeente via schriftelijke vragen ter verantwoording geroepen. Ik wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

Lees verder
12 augustus 2021

Meld je aan voor de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen!

Beste SP'ers,
volgend jaar maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en het bestuur van onze afdeling is druk bezig met de voorbereidingen.

Lees verder
25 juni 2021

Buurtbewoners en SP halen handtekeningen op tegen hardrijders op de Mozartlaan

Foto: SP

Buurtbewoners van de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk zijn samen met de SP de wijk in gegaan voor een duidelijke bebording van max 15 km per uur. Buurtbewoner Petra: ‘’we zagen het nu voor de zoveelste keer bijna mis gaan, en toen waren we het zat. Daarom heb ik de SP benadert’’.

Lees verder
3 juni 2021

SP-motie vrijstelling giften voor inwoners in de bijstand overgenomen door Alphense raad.

Foto: SP

De Alphense SP heeft bij de gemeenteraad van gisteravond 3 juni een
motie ingediend waarin ze oproepen tot vrijstelling van giften tot 1200
euro per jaar voor inwoners met een bijstandsuitkering. De motie is tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen.

Lees verder
28 mei 2021

SP wil opheldering over fopenquête windturbines Groene Hart

Foto: SP

De SP-fractie van Alphen aan den Rijn heeft vragen gesteld bij het
proces dat zou moeten zorgen voor een objectieve en transparante
visie op de uitdaging om in de toekomst voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. Onderzoeksjournalist Bas Vermond heeft na tal van WOB-verzoeken (wet openbaarheid van bestuur) inzage gekregen in de gang van zaken die voorafging aan de wens van het college om langs de N11 bij Hazerswoude Rijndijk en Groenendijk tientallen windturbines te plaatsten.

Lees verder

Pagina's