h
28 augustus 2017

SP: start dit najaar met proef gratis parkeren in centrum

Foto: SP / Ronald Geurts

“We hebben straks een prachtig nieuw Stadshart maar we maken het de mensen wel duur om er te komen. Dit horen we zowel van onze inwoners als vanuit de lokale ondernemers.” Aldus SP fractievoorzitter Harre van der Nat. Het wordt hoog tijd om concrete actie te ondernemen.

Lees verder
23 juli 2017

SP steunt petitie ‘Groene stad zonder gif’ van Liset van Kampen tegen gebruik glyfosaat

Foto: Wikimedia

De SP is fel tegen het gebruik van glyfosaat als bestrijdingsmiddel
van de Japanse Duizendknoop. Dat is mede ook de reden waarom wij schriftelijke vragen hebben gesteld en een motie hebben ingediend samen met GroenLinks hiertegen, die helaas niet is aangenomen. Dit verbaasde ons zo zeer dat Iris van de Kolk, onze voorzitter, hier een opiniestuk over schreef om aan te geven waarom dit niet uit te leggen viel. De boodschap werd diep gevoeld door velen, maar er was een iemand die meteen actie wilde ondernemen en dat is Liset van
Kampen. Zij is een petitie gestart om het gebruik van glyfosaat in onze
gemeente een halt toe te roepen. Wij ondersteunen haar petitie van harte en hebben haar dat ook persoonlijk laten weten.

Lees verder
10 juli 2017

SP: Introductie van Bert Lekx als raadslid

Bert Lekx (BL) is nu sinds ongeveer een maand raadslid en daarmee onderdeel van de Alphense gemeenteraad. Voorzitter Iris van de Kolk (IK) interviewt hem hierover.

Lees verder
7 juli 2017

SP: Sloten bij volkstuinvereniging Lutteke Rijn te Koudekerk worden snel aangepakt

Foto: Harre van der Nat

De sloten die grenzen aan het gebied van volkstuinvereniging Lutteke Rijn in Koudekerk aan den Rijn worden op korte termijn flink uitgebaggerd. Daarnaast zal de gemeente Alphen aan den Rijn het beheer van de sloten en kades vaker gaan uitvoeren.

Lees verder
7 juli 2017

Inbreng fractievoorzitter Harre van der Nat tijdens Algemene beschouwingen Kadernota

Foto: Ronald Geurts

Geachte Heer van der Nat,
Ik ben geen klager, we leven in een mooi land en we hebben het in vergelijking met veel andere landen nog niet zo slecht. Toch wil ik u het een en ander meegeven.

Lees verder
4 juli 2017

SP: Onderzoek naar terugkeer conciërge op school

Foto: Harre van der Nat

De SP fractie is blij met de toezegging van het college om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de conciërge weer terug te laten keren op de scholen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De SP vroeg hierom door middel van een motie tijdens de raadsvergadering van 29 juni, die is overgenomen door het college.

Lees verder
15 juni 2017

SP raadslid Lidie Voorend neemt afscheid.

Foto: Lidie Voorend / nvt

Tijdens de raad van donderdag 15 juni, nemen de raad, B&W en SP raadslid Lidie Voorend afscheid van elkaar. Op de 24e juni verhuist Lidie naar Voorst om dichter bij haar kleinkinderen te kunnen wonen. “Maar ook om te genieten van het prachtige Gelderse landschap”, aldus Lidie, “en verder ga ik in Voorst en omgeving gewoon door met mijn werk als wijkverpleegkundige, want de vraag daarnaar is heel groot. Ook heb ik mij ingeschreven voor een vervolgstudie in de verpleegkunde. Ik blijf de uitdagingen in het leven opzoeken. In de gemeente Voorst is geen SP afdeling, dus daar kan ik mij niet bij aansluiten, maar er zijn vast andere vrijwilligerswegen om mij met politieke zaken te bemoeien. Dagelijks ervaar ik de gevolgen van de marktwerking in de zorg. Die zorg wordt alsmaar duurder, meer bureaucratisch, minder menselijk en de kwaliteit kachelt achteruit. In Voorst vind ik vast wel manieren om daartegen te blijven protesteren en om alternatieven aan te dragen. Ik knok graag voor maatschappelijke verbeteringen, van binnenuit.”

Lees verder
15 juni 2017

Alphens college beantwoordt vragen SP bevestigend: Gasboringen in Groene Hart onwenselijk

Foto: Harre van der Nat / nvt

In mei hadden wij raadslid Harre van der Nat en commissielid Iris van de Kolk vragen gesteld rondom de kwestie dat onder andere in Woerden er plannen waren van Vermillion Energy om te gaan boren naar gas in het Groene Hart. Het is daarbij ook niet het enige beoogde boorveld. Zowel in de gemeente Haastrecht als de gemeente Gouda zijn er plannen voor gasboringen. Die laatste gemeente heeft zich hier middels een door de gehele raad aangenomen motie van SP Gouda tegen uit gesproken en de gemeenteraad van Woerden is ook volop in verzet gekomen onder leiding van de SP afdeling daar. Dat betekent echter niet dat het gevaar geweken is.

Lees verder
14 juni 2017

SP: behoud Castellum, maar zet vooral in op een breder cultureel aanbod.

Foto: Iris van de Kolk

Het Castellum Theater is gebouwd in een tijd dat het economisch mee zat en dat het geld tegen de plinten klotste. Dat we achteraf wellicht een gebouw hadden moeten bouwen dat geschikter zou zijn voor een meer multifunctionele invulling dat telt vanaf nu niet meer mee. Behalve dan dat de samenleving met de politiek voorop moet leren van haar verleden, een verleden dat werd ingeven door de verzakelijking van de culturele sector.

Lees verder
23 mei 2017

Tekenen bij het kruisje

Foto: Ronald Geurts

“…..zodat besluitvorming in juli tekenen bij het kruisje is.”. Zo beëindigt wethouder du Chatinier zijn oekaze over de verdere uitvoering van de transformatie SWA aan de collegepartijen. Reden genoeg voor de fracties van SP, GL, PvdA en RGL om hem tijdens de raadsvergadering hierover te bevragen. Het werd een roerige aangelegenheid.

Lees verder

Pagina's