h
7 juli 2017

SP: Sloten bij volkstuinvereniging Lutteke Rijn te Koudekerk worden snel aangepakt

Foto: Harre van der Nat

De sloten die grenzen aan het gebied van volkstuinvereniging Lutteke Rijn in Koudekerk aan den Rijn worden op korte termijn flink uitgebaggerd. Daarnaast zal de gemeente Alphen aan den Rijn het beheer van de sloten en kades vaker gaan uitvoeren.

Lees verder
7 juli 2017

Inbreng fractievoorzitter Harre van der Nat tijdens Algemene beschouwingen Kadernota

Foto: Ronald Geurts

Geachte Heer van der Nat,
Ik ben geen klager, we leven in een mooi land en we hebben het in vergelijking met veel andere landen nog niet zo slecht. Toch wil ik u het een en ander meegeven.

Lees verder
4 juli 2017

SP: Onderzoek naar terugkeer conciërge op school

Foto: Harre van der Nat

De SP fractie is blij met de toezegging van het college om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de conciërge weer terug te laten keren op de scholen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De SP vroeg hierom door middel van een motie tijdens de raadsvergadering van 29 juni, die is overgenomen door het college.

Lees verder
15 juni 2017

SP raadslid Lidie Voorend neemt afscheid.

Foto: Lidie Voorend / nvt

Tijdens de raad van donderdag 15 juni, nemen de raad, B&W en SP raadslid Lidie Voorend afscheid van elkaar. Op de 24e juni verhuist Lidie naar Voorst om dichter bij haar kleinkinderen te kunnen wonen. “Maar ook om te genieten van het prachtige Gelderse landschap”, aldus Lidie, “en verder ga ik in Voorst en omgeving gewoon door met mijn werk als wijkverpleegkundige, want de vraag daarnaar is heel groot. Ook heb ik mij ingeschreven voor een vervolgstudie in de verpleegkunde. Ik blijf de uitdagingen in het leven opzoeken. In de gemeente Voorst is geen SP afdeling, dus daar kan ik mij niet bij aansluiten, maar er zijn vast andere vrijwilligerswegen om mij met politieke zaken te bemoeien. Dagelijks ervaar ik de gevolgen van de marktwerking in de zorg. Die zorg wordt alsmaar duurder, meer bureaucratisch, minder menselijk en de kwaliteit kachelt achteruit. In Voorst vind ik vast wel manieren om daartegen te blijven protesteren en om alternatieven aan te dragen. Ik knok graag voor maatschappelijke verbeteringen, van binnenuit.”

Lees verder
15 juni 2017

Alphens college beantwoordt vragen SP bevestigend: Gasboringen in Groene Hart onwenselijk

Foto: Harre van der Nat / nvt

In mei hadden wij raadslid Harre van der Nat en commissielid Iris van de Kolk vragen gesteld rondom de kwestie dat onder andere in Woerden er plannen waren van Vermillion Energy om te gaan boren naar gas in het Groene Hart. Het is daarbij ook niet het enige beoogde boorveld. Zowel in de gemeente Haastrecht als de gemeente Gouda zijn er plannen voor gasboringen. Die laatste gemeente heeft zich hier middels een door de gehele raad aangenomen motie van SP Gouda tegen uit gesproken en de gemeenteraad van Woerden is ook volop in verzet gekomen onder leiding van de SP afdeling daar. Dat betekent echter niet dat het gevaar geweken is.

Lees verder
14 juni 2017

SP: behoud Castellum, maar zet vooral in op een breder cultureel aanbod.

Foto: Iris van de Kolk

Het Castellum Theater is gebouwd in een tijd dat het economisch mee zat en dat het geld tegen de plinten klotste. Dat we achteraf wellicht een gebouw hadden moeten bouwen dat geschikter zou zijn voor een meer multifunctionele invulling dat telt vanaf nu niet meer mee. Behalve dan dat de samenleving met de politiek voorop moet leren van haar verleden, een verleden dat werd ingeven door de verzakelijking van de culturele sector.

Lees verder
23 mei 2017

Tekenen bij het kruisje

Foto: Ronald Geurts

“…..zodat besluitvorming in juli tekenen bij het kruisje is.”. Zo beëindigt wethouder du Chatinier zijn oekaze over de verdere uitvoering van de transformatie SWA aan de collegepartijen. Reden genoeg voor de fracties van SP, GL, PvdA en RGL om hem tijdens de raadsvergadering hierover te bevragen. Het werd een roerige aangelegenheid.

Lees verder
22 mei 2017

SP Alphen op bezoek bij ambulancepost: 'Geen enkele steun voor marktwerking in de ambulancezorg'.

Foto: Iris van de Kolk

Dat de medewerkers in de ambulancezorg zich niet willen lenen voor een onzekere toekomst in handen van marktpartijen bleek niet alleen uit een onderzoek dat de SP landelijk hield. Het was namelijk ook de uitkomst van het gesprek dat de SP Alphen aan den Rijn had met een aantal medewerkers van de Alphense ambulancepost.

Lees verder
16 mei 2017

Bezoek aan de informatiemarkt van SAVA

Foto: Ronald Geurts

Op zondag 14 mei organiseerde SAVA de eerste informatiemarkt voor vrouwen in de Limeshal in Alphen aan den Rijn. SP raadslid Ronald Geurts gaat op bezoek en brengt verslag uit.

Lees verder
12 mei 2017

SP: Gasboring drift is het Groene Hart binnen geslopen

Het lijkt erop dat het Groene Hart het nieuwe Groningen moet gaan worden. De SP heeft in dit kader schriftelijke vragen gesteld. In Woerden woedt een heftige strijd om het bedrijf Vermillion Energy buiten de deur te houden. Zo heftig zelfs dat het geleid heeft tot een rechtszaak waarbij de rechter bepaalde dat Vermillion Energy niet mag gaan boren naar gas bij de Papenkop of elders in de gemeente, zoals eerder besloten door de Woerdense gemeenteraad. Vermillion Energy kan echter nog in beroep gaan en het is niet uitgesloten dat andere bedrijven in de toekomst ofwel hier dan wel elders in het Groene Hart hetzelfde kunstje zullen proberen.

Lees verder

Pagina's