h

Marktwerking in het peuterspeelzaalwerk

Junis wilde op een ondoordachte manier af van alle peuterleidsters uit Boskoop en Rijnwoude maar het UWV stak daar een stokje voor. Zo ga je niet met je werknemers om. Eigenlijk is het schokkend dat een
organisatie als het UWV er aan te pas moet komen om er voor te zorgen dat de leidsters uit Boskoop en Rijnwoude niet op deze wijze aan de kant konden worden gezet. Schokkend omdat de politiek zichzelf buitenspel heeft gezet. Marktwerking heet dat. We gaan er niet meer over. Of ik kan beter zeggen een meerderheid van de politiek heeft ervoor gezorgd dat we er niet meer over gaan. Het VVD en PvdA kabinet bezuinigt hard op het
peuterspeelzaalwerk door middel van nieuwe landelijke wet- en regelgeving en het Alphense college programma 'Nieuw en anders' wilde of kon dat niet repareren.

De krokodillentranen van diverse Alphense politieke coalitiepartijen ten spijt. In de commissievergadering hun afkeur geven over de gang van zaken en hun eigen wethouder voor de bühne aan de tand voelen.  Maar aan de andere kant niet het financiële gat willen dichten dat door de Haagse politiek veroorzaakt is. En in hun eigen programma 'Nieuw en anders' de keuze maken voor gebouwen en wegen en niet voor mensen en samenleving.

In een persbericht berichtte Junis dat het vertrouwen in de Stichting peuterspeelzaalwerk Alphen (SPA) toenam. Dat leidde de organisatie af uit de hoeveelheid aanmeldingen voor de Peuterstart. In die gedachte
maakt het managersteam van Junis een cruciale denkfout. Niet zozeer het vertrouwen in de SPA of in de organisatiestructuur van Junis neemt toe maar het rotsvaste vertrouwen van ouders en inwoners van Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn in de huidige peuterleidsters is de echte oorzaak. Daarnaast is het ontbreken van een andere peuterspeelzaal in de buurt een reden om de kinderen aan te melden bij Junis.

Een monopoliepositie die door Junis zeer zorgvuldig opgebouwd is. Een welhaast bedrijfsmatig gecoördineerde overname van de andere stichtingen
en locaties in de regio ging daar aan vooraf. En nog is de honger naar meer en groter niet gestild. Zoetermeer is het volgende gebied wat veroverd moet worden.Steeds vaker gaat een betere marktpositie en winstoogmerk ten koste van klantvriendelijkheid en dienstverlening en verkeerd omgaan met je werknemers.

Niemand kan mij duidelijk maken waarom de kleinschaligheid van het peuterspeelzaalwerk op de schop moest. Waarom er een vernieuwende en
grootschalige vorm moest worden opgetuigd. Waarom er een duur betaalde managerslaag moest komen, die zich vooral beleidsmatig en dus op afstand liet informeren over wat er zich afspeelde op de werkvloer. Dat laatste
bleek wel uit de vele reacties, mails, brieven, en telefoontjes aan politiek en media nadat door deze managers besloten was om de werkelijke boegbeelden van het peuterspeelzaalwerk uit Boskoop en Rijnwoude af te serveren en onwettig hun ontslag te verlenen.

Maar de vermarkting van het peuterwerk gaat gewoon door. Want voor wie dacht dat na de terechtwijzing door het UWV alle leidsters kunnen blijven op hun vertrouwde vestiging in de buurt heeft het mis. Goedwerkende teams met vertrouwde gezichten voor ouders en kinderen worden uit elkaar gehaald. Verspreid over diverse locaties. Ook moeten er veel leidsters uren inleveren.  Natuurlijk ze zijn vrij om te blijven of om te gaan maar de liefde voor het werk en het feit dat hun banen niet voor het oprapen liggen maken vaak de keuze voor hen.
Zo gaan toch banen verloren, worden toch uren geschrapt, kan het UWV Junis niets maken en slaapt de meerderheid in politiek weer rustig
verder.

Harre van der Nat, fractielid

U bent hier