h

ARBEIDSMIGRANTEN ZIJN MENSEN, GEEN PRODUCT!

Tijdens de raadscommissie vergadering van 6 juni is gesproken over de regels rond de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente heeft de volgende uitgangspunten erover: migranten zijn nodig voor economische groei, arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk worden gehuisvest en de migranten moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken. De SP ziet in deze uitgangspunten tal van aannames waar wij ons niet in kunnen vinden. Allereerst het uitgangspunt over hen zien als economisch goed: de SP ziet arbeidsmigranten als mens, en niet als een product wat zorgt voor economische groei. De SP zou dit dan ook graag terug willen zien in de beleidsstukken van de gemeente. SP raadslid Iris van de Kolk: “Pas als de gemeente arbeidsmigranten echt als mensen gaat zien kunnen wij waarborgen dat er netjes men hun wordt omgegaan”. Daarnaast denkt de SP dat de claim over dat arbeidsmigranten goed zijn voor de economie helemaal niet waar is. Van de Kolk: “Arbeidsmigranten zijn niet nodig voor onze economie, maar zij worden uitgebuit om te zorgen dat de lonen laag blijven en de winst voor de ondernemers hoog. Het idee dat Nederlanders dit werk dan niet willen doen is niet waar, maar zij willen fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk onder fatsoenlijke omstandigheden. Iets waar de arbeidsmigranten niet om kunnen vragen.” aldus van de Kolk. 

Het tweede uitgangspunt gaat over de huisvesting, de SP zou graag zien dat de gemeente samen met de woningbouw vereniging of met andere partners zelf het heft in handen neemt en niet langer werkgevers de huisvesting laat verzorgen, zodat de werknemer niet langer afhankelijk is van haar werkgever voor een dak boven zijn of haar hoofd. Van de Kolk vervolgde haar betoog: “Een dergelijke wijziging van het beleid zorgt ervoor dat werknemers niet bang hoeven te zijn om kritisch te zijn op hun werk- en/of leefomstandigheden. Daarnaast vindt de SP dat de 12m2 leefruimte een stap in de goede richting is, maar er moet dan wel op gehandhaaft worden”. Het is volgens de SP nu nog te vaak zo dat de huisvesting niet aan de minimale eisen voldoet, wat uit onderzoek en praktijk ook blijkt.

Het derde uitgangspunt betreft de overlast die migranten mogelijk kunnen veroorzaken in de buurt. Volgens de SP is het logisch dat zoiets gevraagd wordt van inwoners, of ze nu arbeidsmigrant of geboren en getogen Alphenaar zijn. “De gemeente heeft echter zelf wel nog een taak om de overlast te verminderen. Zo moeten er plekken worden gecreëerd waar mensen zich kunnen terugtrekken en/of recreëren, deze wens is er ook bij de arbeidsmigranten zelf en dat werkt preventief." De SP vindt ook dat er moet worden gekeken naar welzijn in bredere zin. Zo moet er gekeken worden naar toegankelijke zorg, waar dokters en patiënten elkaar ook daadwerkelijk kunnen verstaan. Daarnaast vindt de SP dat er aandacht moet zijn voor verslavingen bij migranten. Van de Kolk besloot haar betoog met de volgende woorden: “Als wij vragen om tijdelijke intergratie vraagt dat van ons als samenleving namelijk hetzelfde. Intergratie is dan ook een proces dat alleen werkt als beide kanten meewerken. De SP snapt dat dit onderbelicht is geraakt doordat er niet met arbeidsmigranten zelf gesproken is door dit college, maar de SP heeft dat wel gedaan en wij achten dit dan ook van essentieel belang. Want uiteindelijk blijven deze arbeiders in de eerste plaats gewoon mensen.”. 

U bent hier