h
6 april 2020

SP bezorgt bloemen bij Alphense politie als startschot bloemenactie!

Foto: SP

De SP Alphen aan den Rijn is vandaag haar bloemenactie begonnen met het schenken van een aantal boeketten aan de politie in Alphen aan den Rijn om de agenten, die ook onder deze omstandigheden een vitaal beroep uitoefenen, een hart onder de riem te steken.

Lees verder
5 april 2020

SP werkgroep Bodegraven-Reeuwijk gaat ook bloemen bezorgen op bestelling!

Foto: SP

De SP werkgroep in Bodegraven-Reeuwijk gaat ook bloemen bezorgen op bestelling bij mensen die het extra moeilijk hebben zijn door de coronacrisis of opgevrolijkt zouden moeten worden in deze zware tijden. Dit doen zij om de eenzaamheid onder de mensen uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen te gaan en hen een hart onder de riem te steken. SP Alphen afdelingsvoorzitter Daniel Boer en SP Bodegraver Aad Grimbergen: “Nu iedereen al een tijdlang thuis zit, en geen bezoek mag krijgen, zorgt dat voor de nodige eenzaamheid bij mensen in Bodegraven en Reeuwijk. Om wat vrolijkheid en solidariteit te verspreiden gaan wij als SP daarom ook hier bloemen bezorgen bij mensen. Het geld dat overblijft gaat naar bloemen voor mensen in vitale beroepen. Mensen kunnen daarnaast een tekst op het kaartje laten zetten dat we bij elk boeket voegen om het nog wat persoonlijker te maken!”

Lees verder
3 april 2020

SP gaat bloemen bezorgen op bestelling bij mensen in Alphen en de kernen!

Foto: SP

De SP in Alphen gaat bloemen bezorgen op bestelling bij Alphenaren die vereenzaamd zijn door de coronacrisis of opgevrolijkt zouden moeten worden in deze zware tijden. Dit doen wij om de eenzaamheid onder de mensen uit de gemeente Alphen tegen te gaan en hen een hart onder de riem te steken. Fractievoorzitter Iris van de Kolk en afdelingsvoorzitter Daniel Boer: “Nu iedereen al een tijdlang thuis zit, en nog moet zitten, zorgt dat voor de nodige eenzaamheid bij mensen. Om wat vrolijkheid en solidariteit te verspreiden gaan wij als SP daarom bloemen bezorgen bij mensen. Het geld dat overblijft gaat naar bloemen voor mensen in vitale beroepen. Mensen kunnen daarnaast een tekst op het kaartje laten zetten dat we bij elk boeket voegen om het nog wat persoonlijker te maken!”

Lees verder
18 februari 2020

De bewoners van zorgcentrum Driehoorne tekenen vóór de HAP!

Foto: SP

Donderdag 6 februari zijn onze actieve SP leden in Driehoorne geweest en is de grote paracetamol volgezet met handtekeningen van bewoners. De ouderen waren strijdbaar. Ze wilden daarom maar al te graag hún handtekening zetten. De verontwaardiging van de nachtelijke sluiting is groot. Het plan van Zorg en Zekerheid en de SHR om taxi’s in te zetten voor het vervoer naar Leidendorp is niet te verkopen aan de bewoners. Één mevrouw vertelde dat ze in het ziekenhuis vier uur op een taxi heeft gewacht om weer thuisgebracht te worden. En zo volgden er nog veel meer schrijnende verhalen. Het maakt pijnlijk duidelijk wat deze bezuiniging voor de inwoners van Driehoornen daadwerkelijk betekend.

Lees verder
16 februari 2020

Onze speeltuinen moeten blijven!

Foto: SP

De SP heeft de laatste tijd veel klachten ontvangen van bewoners uit de hele gemeente over speeltuinen die half of helemaal zijn weggehaald of binnenkort dreigen gesloopt te worden zonder goed alternatief. Op dit moment ligt er een plan van Nieuw Elan wethouder Gert Jan Schotanus bij de gemeenteraad voor om onder het mom van een kwaliteitsinhaalslag nog meer speeltuinen in onze gemeente te slopen. En het mooiste van dit alles? Het gaat meer kosten en we krijgen er minder speeltuinen voor terug. De SP is hier fel op tegen. Zo hoort deze wethouder niet met onze kinderen om te gaan! Ben je het hier ook mee oneens en wil je dat jouw speeltuin(en) behouden blijft? Of wil je überhaupt niet dat deze gemeente speeltuinen gaat slopen, maar dat ze gewoon opgeknapt worden? Print dan de poster bij dit bericht uit en plaats hem voor je raam!

Lees verder
31 januari 2020

Nachtsluiting Alphense huisartsenpost niet onvermijdelijk maar ordinaire bezuinigingsoperatie

Foto: SP

Het dedain spat ervan af. “Je moet zorg kunnen uiten, maar klagen zonder argumenten, daar kan ik niks mee, “ zegt directeur Immie Boomgaardt van de Huisartsenpost. Daarmee worden meer dan 100.000 inwoners uit Alphen die fel tegen de nachtsluiting van de huisartsenpost zijn, af geserveerd. Met de term ‘de patiënt centraal’ probeert zij recht te praten wat krom is. Deze managementtaal kan echter niet de werkelijke reden verhullen: een bezuinigingsoperatie die ten koste gaat van de bereikbaarheid en kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio. Het roer moet om voor het behoud van een volwaardige huisartsenpost in Alphen aan den Rijn.

Lees verder
26 januari 2020

Nachtelijke sluiting HAP bittere pil voor Alphen

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

Pal voor de Alphense Zorg en Zekerheid winkel hebben wij samen met andere Alphense partijen actie gevoerd voor het behoud van de huisartsenpost in de nacht. Onder andere CDA, GroenLinks, RijnGouwelokaal, VVD en NieuwElan ondersteunden de actie. De eerste twee handtekeningen werden om klokslag 14:00 uur gezet door CDA wethouder Han de Jager en SP raadslid Ginet Groep-Eijsackers op de daarvoor ontworpen reuze paracetamol. Groep-Eijsackers: 'De SHR en Zorg en Zekerheid willen per 2021 dat alle Alphenaren in de nacht naar Leiderdorp gaan, wat inhoudt dat er 560.000 mensen afhankelijk zullen zijn van één HAP. Een hele bittere pil voor de regio én Alphen, wat toch een 100.000+ gemeente is.'

Lees verder
7 januari 2020

Kinderopvangtoeslagen affaire treft ook Alphense gezinnen

Foto: SP

De SP-fractie heeft de afgelopen tijd signalen gekregen dat er ook in de gemeente Alphen aan den Rijn slachtoffers zijn van de kinderopvangtoeslagen affaire. Omdat hier veel leed mee gepaard gaat en wij van mening zijn dat de gemeente ook hier een zorgtaak heeft, die wij het liefst zo snel mogelijk opgepakt zien, hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘De kinderopvangtoeslagen affaire heeft een enorme impact, ook op persoonlijk niveau, en nu blijkt het dat dit ook het geval bij Alphense inwoners. Daarom willen wij weten in hoeverre dit in beeld is bij de gemeente en wat er nog nodig is om de slachtoffers hiervan te helpen. We zijn het aan hen verplicht alles op alles te zetten!’.

Lees verder
11 december 2019

Parkeren in de Merelstraat

Foto: Anouk Pross

Tijdens de raadsvergadering van 21 November jongstleden hebben de SP en RijnGouwelokaal vragen gesteld over parkeergelegenheid in de Merelstraat.

Lees verder
11 november 2019

Meer inspraak voor jongeren in de jeugdzorg

Tijdens de Begrotingsraad van 31 oktober heeft de SP een motie ingediend om een adviesorgaan voor jeugdzorg op te richten waar jongeren die betrokken zijn bij jeugdzorg adviezen als ervaringsdeskundigen kunnen geven aan het college en de raad.

Lees verder

Pagina's