h
9 september 2019

Eerste ledenvergadering van het nieuwe politieke jaar groot succes!

Foto: Glenn Tollenaar / SP Alphen aan den Rijn

Op 4 September 2019 heeft SP Alphen aan den Rijn haar eerste Algemene leden vergadering gehouden van het nieuwe politieke jaar. Tijdens deze ALV is samen met de leden teruggeblikt op het afgelopen jaar, zijn toekomstige acties besproken en de huidige situatie is geëvalueerd.

Lees verder
7 september 2019

10 September: actiebijeenkomst "Open die HAP!"

Foto: Raymond Geertsen Fotografie / Raymond Geertsen Fotografie

SP Alphen aan den Rijn is bezig met de voorbereiding voor een knallende actie voor de huisartsenpost en de nachtapotheek van Alphen aan den Rijn. Na enige tijd radiostilte is het weer tijd om bij elkaar te komen. We organiseren op 10 september om 19.30 in het pand van Stichting Max op de Olympiaweg 2a een actiebijeenkomst. Met klem willen wij onze leden en geïnteresseerden oproepen om hierbij aanwezig te zijn. We horen graag jullie inbreng over hoe de komende acties vorm gaan krijgen. Ook hebben we verschillende sprekers gevraagd om hun verhaal met ons te delen.

Lees verder
6 september 2019

Ondanks kostenoverschrijding toch voorstander opknappen raadhuis Boskoop

Foto: SP

Tijdends de raadscommissie vergadering van 5 september is er gesproken over de toekomst van het oude raadhuis in Boskoop. Het opknappen van het raadhuis is namelijk het zoveelste plan in Alphen aan den Rijn waar de begroting weer ruimschoots wordt overschreden. Dit keer 1,6 miljoen duurder.

Lees verder
20 juli 2019

MFA Zwammerdam: is het wel helemaal eerlijk gegaan?

Foto: Anouk Pross

Tijdens de raadsvergadering, waar de raad mokkend akkoord is gegaan met een plan om 1,5 miljoen euro extra uit te trekken voor een MFA in Zwammerdam, sprak SP raadslid Iris van de Kolk over de oneerlijke en vreemde gang van zaken. “De SP neemt het college kwalijk dat zij inwoners van Zwammerdam, betrokken en actieve mensen die waardevol zijn in onze samenleving als schild heeft gebruikt om dit project waar u verantwoordelijk voor bent binnen te halen. Dit college heeft ze gebruikt om de gemeenteraad onder druk te zetten terwijl zij wist dat de druk vanuit de raad niet zo zeer bij de oppositie lag maar in uw eigen coalitie”.

Lees verder
19 juli 2019

Raad akkoord met extra anderhalf miljoen voor de bouw van MFA Zwammerdam

Foto: Anouk Pross

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juli is gesproken over de kostenoverschrijding van 1,5 miljoen aangaande de bouw van een MFA in Zwammerdam. SP raadslid Iris van de Kolk: “er is een kostenoverschrijding van 1,5 miljoen en geen zicht op een sluitende exploitatie. Er wordt dus gevraagd om een cheque te schrijven zonder dat we werkelijk de gevolgen kunnen overzien. Dat voelt gewoon niet goed”.

Lees verder
1 juli 2019

Arbeidsmigranten verdienen ruimtes om te recreëren

Foto: SP / Iris van de Kolk

Tijdens de bespreking over het plan “Nadere regels huisvesting arbeidsmigranten” tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni heeft de SP een amendement ingediend omtrent recreatie mogelijkheden voor migranten. SP raadslid Iris van de Kolk: “Tijdens de commissie vergadering over dit plan heeft de SP al aangegeven dat een tal van aannames staan in de stukken die in onze optiek onjuist zijn en kan zich hier dan ook niet in vinden. Bijvoorbeeld het idee dat arbeidsmigranten als ‘economisch goed’ nodig zijn een valse aanname is. Wij zien deze arbeiders vooral ook als mensen. En in die gedachtelijn hebben wij dan ook een subamendement opgesteld”. De SP vindt dat als mensen hier komen werken, al is het maar tijdelijk, hun welzijn evengoed belangrijk is als dat van een ander.

Lees verder
30 juni 2019

Gemeenteraad stemt in met een oversteekplaats voor otters

Op 27 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een plan voor het bouwen van een oversteekplaats voor otters. De SP was op 31 januari één van de indieners van de motie om onderzoek te doen naar het bouwen van zo’n oversteekplaats. ‘Dierenwelzijn is erg belangrijk voor de SP en daarmee dus ook het populatiebehoud van de otters. We zijn tevreden dat dit plan in lijn ligt met de habitatrichtlijn die voorschrijft dat het in stand houden van de populatie een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar ook het tegengaan van negatieve invloeden hierop. En deze oversteekplaats zorgt ervoor dat de populatie in stand wordt gehouden’, aldus raadslid Iris van de Kolk. Van de kolk besloot haar betoog met een bericht aan de otters van de gemeente: “We wensen de otters veel leef- en zwemplezier toe”.

Lees verder
14 juni 2019

College terug naar tekentafel voor kinderboerderij Bospark

Foto: Iris van de Kolk

Tijdens de commissie vergadering van 13 juni is gesproken over de nieuwe beleidsnota rondom kinderboerderijen en dierenweides van onze gemeente. Het voorstel hield een grove bezuiniging in en dat de kinderboerderij in het Bospark in Alphen zelfs haar deuren moet sluiten. Tijdens de gemeenteraad van 20 mei was al een petitie aangeboden, mede ondersteunt door de SP, met bijna tweeduizend handtekeningen om dit tegen te gaan. SP raadslid Iris van de Kolk wees in reactie op het voorstel op de inconsequente gang van zaken van het college: “Als Theater Castellum niet uitkomt met het geld dan heeft het college geen moeite om bij te plussen. Als de bouwkosten van wijkcentra zoals die in Zwammerdam en in de Molukse wijk duurder uitvallen of de bouw van de bibliotheek dan wordt er meer geld neergelegd. Als de fietsbrug meer moet kosten dan werd gedacht en afgesproken dan worden de reserves weer eens aangesproken. Wegen, gebouwen het gaat allemaal door. Al deze kosten staan in geen verhouding met de tekorten die er gelden bij de kinderboerderij. Waarom komt het de wethouder nu niet met het benodigde bedrag over de brug? Waarom moeten vrijwilligers van de dierenweide in Koudekerk ook nog eens met de hoed het dorp rond om het diervoer gesponsord te krijgen? Is dat de educatie, recreatie en participatie die het college voor ogen heeft?”

Lees verder
14 juni 2019

Na redding van de MAX is JC The Cube ook van toekomst verzekerd!

Foto: Sam Groennou

Op donderdag 13 juni is de toekomst van jongeren centrum de Cube besproken. De SP had drie harde eisen voor de wethouder: achterstallig onderhoud moet worden hersteld, de huur moet fors omlaag of zelfs weg en er moet vanuit de gemeente meer respect zijn voor de vrijwilligers. Raadslid Iris van de Kolk legde uit: “Wij als SP hebben de problemen bij the Cube op de agenda gezet omdat wij vinden dat zo’n belangrijke voorziening in een dorp als Boskoop niet verloren mag gaan. We hebben het hier uiteindelijk over een hardwerkend team van vrijwilligers, jongeren die genieten en spelen in lokale bandjes die hier hun eerste meters kunnen maken, een mama café dat jonge moeders ondersteund en activiteiten voor hen die niet altijd even makkelijk kunnen meekomen in onze maatschappij. Ook The Cube is onderdeel van hetgeen wat St. MAX uniek maakt.” De wethouder maakte kenbaar deze eisen direct in te zullen willigen en de verdere details met Stichting MAX uit te werken na al eerdere vruchtbare gesprekken hierover.

Lees verder
11 juni 2019

SP maakt zich hard voor een toekomst voor The Cube

Foto: SP

Tijdens de commissievergadering van aankomende donderdag (13 juni) wordt er gesproken over achterstallig onderhoud bij jongerencentrum the Cube in Boskoop, dit onderwerp is door de SP op de agenda gezet. Dit hebben wij gedaan omdat er signalen kwamen vanuit the Cube dat het er nu niet goed aan toe gaat.

Lees verder

Pagina's