h
27 maart 2017

Werkbezoek SP Fractie: Nieuwbouw van koeienstal inzet bij verbreding van Steekterbrug

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

Eerder sprak een meerderheid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn de wens uit om de Steekterbrug niet alleen te vervangen maar ook te verbreden. De verbreding met twee extra rijstroken maakt het mogelijk om eventueel extra asfalt in de toekomst aan te kunnen leggen.

Lees verder
3 maart 2017

SP Alphen fractievoorzitter Harre van der Nat in debat bij Alphense Talkshow

Foto: Harre van der Nat / SP

Zaterdag 4 maart staat de Tweede Kamer verkiezing centraal bij De Alphense Talkshow (DAT). Vier lokale kandidaten voor de Tweede Kamer en vier lokale politici gaan het debat aan met elkaar en met het publiek. De Talkshow begint om 16.00 uur in Café Alphens, naast het theater
Castellum. De discussie al zeker ook gaan over het belang van de landelijke verkiezingen voor de eigen gemeente.

Lees verder
1 maart 2017

Diederik Olders aanwezig bij FNV debat

Foto: SP / SP

Op 1 maart organiseert de FNV lokaal in het kader van de Tweede Kamer een verkiezingsdebat in wijkcentrum Kerk en Zanen. Diederik Olders is hierbij aanwezig namens de SP. Diederik Olders is hoofdredacteur van het SP maandblad "de tribune" SP. Daarvoor werkte hij bij het Wetenschappelijk Bureau van de partij.  Als volksvertegenwoordiger wil hij werken aan een Nederland en een wereld waar niet de ongelijkheid en de tegenstellingen groeien, maar de solidariteit. Hij staat bij de SP als nummer 18 op de kieslijst.

Lees verder
21 februari 2017

SP, RGL en GL stellen extra vragen over grondposities Gnephoek

De fracties van SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal hebben vooruitlopend op de gemeenteraadsvergadering van donderdag aanstaande vragen gesteld als het gaat om de verdere ontwikkeling in de Gnephoek.

Lees verder
14 februari 2017

Gemeente verliest hoger beroep aanbesteding Jeugdzorg

Vandaag heeft de Hoge Raad het beroep van de gemeente Alphen aan den Rijn verworpen inzake het aanbestedingstraject voor de Jeugdzorg. “Dat komt niet als een verrassing,” aldus SP raadslid Ronald Geurts:“Als je door de rechter tijdens de uitspraak van het oorspronkelijke kort geding al zo terug gefloten bent dan moet je wel van heel goede huize komen om dat terug gedraaid te krijgen.”

Lees verder
14 februari 2017

Ga zaterdag 18 februari mee naar het Zorgdebat!

Al 250.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Dat is heel mooi! Op 18 februari gaan we aan de Haagse politici laten zien dat het anders moet in de zorg. Dan vindt op het Malieveld in Den Haag het Nationaal ZorgDebat plaats.

Lees verder
30 januari 2017

Raadsbrede steun voor steun- en informatiepunt GGZ

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2017 is met algemene stemmen de motie Steun en informatiepunt GGZ aangenomen.In deze motie vragen de initiatiefnemers (de fracties van GL, VVD en SP) het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een steun- en informatiepunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Alphen aan den Rijn te realiseren.

Lees verder
27 januari 2017

SP: Onderzoek naar uitbreiding Archeon van start

Foto: Iris van de Kolk / SP Alphen aan den Rijn

In de raadsvergadering van donderdagavond 26 januari is besloten dat naast een toekomstvisie op Archeon specifiek wordt gekeken naar een uitbreiding die het mogelijk maakt om het scheepvaartmuseum op de voor Archeon gewenste plek te plaatsen. Het onderzoek focust zich verder op de ontsluiting en eventuele toekomstige uitbreiding naar de volkstuinen. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder en het bijna raadsbreed besluit.

Lees verder
27 januari 2017

Onno Uittenbogaard geïnstalleerd als raadcommissielid

Foto: Ronald Geurts / SP Alphen aan den Rijn

Op donderdag 26 januari 2017 is Onno Uittenbogaard door burgemeester Liesbeth Spies in de raadsvergadering geïnstalleerd als raadscommissielid voor de SP. Onno draait sinds een aantal maanden actief mee met de fractie en wij zijn blij dat hij ons als commissielid gaat versterken.

Lees verder
19 januari 2017

Strijd om de Gnephoek is begonnen

Foto: Harre van der Nat / Harre van der Nat

Eerder meldde de SP al dat de Gnephoekpolder en Vrouwgeestpolder grotendeels in handen zijn van projectontwikkelaars en bouwfondsen. Slimme handelaren van goedkope grond die als piranha's geduldig afwachten tot het eerste rund te water gaat om de oversteek te maken. Volkomen legaal en volgens de wet natuurlijk maar minimaal zo verwerpelijk. Van wie is de grond en van wie is de aarde eigenlijk? Is ons uitzicht, onze omgeving en het recht op schone lucht niet van ons allemaal?

Lees verder

Pagina's