h

SP wil regenboog zebrapad als symbool voor gelijkwaardigheid LHBTI+

19 januari 2022

SP wil regenboog zebrapad als symbool voor gelijkwaardigheid LHBTI+

Foto: Fatih Hijnen

De SP heeft een motie ingediend bij de gemeenteraad voor een “Regenboogpad”. De gemeente Alphen aan den Rijn is al in 2018 een Regenbooggemeente geworden. Wij vinden als SP dat het na zoveel jaren eindelijk eens tijd wordt dat LHBTI+ personen openlijk worden gesteund als blijk van acceptatie. “Eén van de uitgangspunten van de SP is gelijkwaardigheid” zegt SP fractievoorzitter Iris Van de Kolk. “Het wordt tijd dat onze gemeente het initiatief neemt om aan iedereen die in onze gemeente woont, werkt of daar op bezoek komt, duidelijk te maken waar de gemeente voor staat. Wij willen als SP dit realiseren door in de openbare ruimte een krachtig en duidelijk symbool te laten aanbrengen in de vorm van een regenboog zebrapad. Symbolen zeggen vaak meer dan alleen beleid op papier.”  

De SP denkt dat een “Regenboogpad” op een prominente plaats binnen de gemeente bij kan dragen aan het onder de aandacht brengen van de gelijkwaardigheid van iedereen met een andere geaardheid of gender identiteit. Initiatieven voor een dergelijk pad zijn ook al in andere gemeenten genomen. “De gemeente heeft zich al vaker uitgesproken voor het realiseren van beleid op dit punt. Een “Regenboogpad” is dan een bijna vanzelfsprekende volgende stap. Daarom hebben wij als SP het initiatief genomen hierover een motie in te dienen voor gemeenteraad van eind januari” zegt Van de Kolk. De SP is er ook een groot voorstander van dat er in Alphen aan den Rijn nog meer stappen op het gebied van LHBTI+ acceptatie worden gezet.

Reactie toevoegen

U bent hier