h

Fractie

In dit dossier staan de berichten vanuit de gemeenteraadsfractie van raadsperiode 2014-2018.

21 oktober 2023

SP staat voor dialoog over dierennoodhulp, zonder bedreiging van fractieleden.

Foto: Glenn Tollenaar / SP Alphen aan den Rijn

De SP heeft met groeiende bezorgdheid kennisgenomen van de klachten aangaande dierennoodhulp in de gemeente. Hierop heeft de fractie samen met Nieuw Elan in de persoon van Robert Blom raadsvragen betreffende dierenwelzijn gesteld. Het beeld dat in diverse media geschetst is staat niet in verhouding met de gestelde raadsvragen.

Lees verder
6 september 2023

Iris van de Kolk verlaat na zes jaar de Alphense gemeenteraad om meer tussen de mensen te staan

Foto: SP

SP Fractievoorzitter Iris van de Kolk zal niet meer terugkeren in de Alphense gemeenteraad na de aankomende raadsvergadering van 21 september. Helemaal weg uit de politiek zal van de Kolk niet gaan. Van de Kolk: ‘Als echte SP’er en activist wil ik weer meer tussen de mensen staan, en vaker samen in actie de straat op. Dit past goed bij mijn nieuwe rol als afdelingsvoorzitter van de SP Alphen aan den Rijn. Mijn conclusie is dan ook dat ik niet klaar ben met de politiek en ook zeker niet de gemeentelijke politiek, maar wel dat ik mijn rol anders in wil vullen. Als raadslid heb je een enorm privilege, maar ook veel verplichtingen. Daarnaast merk ik dat de parlementaire werkelijkheid vaak niet de echte werkelijkheid is. ‘

Lees verder
19 januari 2022

SP wil regenboog zebrapad als symbool voor gelijkwaardigheid LHBTI+

Foto: Fatih Hijnen

De SP heeft een motie ingediend bij de gemeenteraad voor een “Regenboogpad”. De gemeente Alphen aan den Rijn is al in 2018 een Regenbooggemeente geworden. Wij vinden als SP dat het na zoveel jaren eindelijk eens tijd wordt dat LHBTI+ personen openlijk worden gesteund als blijk van acceptatie. “Eén van de uitgangspunten van de SP is gelijkwaardigheid” zegt SP fractievoorzitter Iris Van de Kolk. “Het wordt tijd dat onze gemeente het initiatief neemt om aan iedereen die in onze gemeente woont, werkt of daar op bezoek komt, duidelijk te maken waar de gemeente voor staat. Wij willen als SP dit realiseren door in de openbare ruimte een krachtig en duidelijk symbool te laten aanbrengen in de vorm van een regenboog zebrapad. Symbolen zeggen vaak meer dan alleen beleid op papier.”  

Lees verder
19 mei 2021

SP stelt vragen over mogelijke onrechtmatige controle inwoners via sociale media

Foto: SP

SP Fractievoorzitter Iris van de Kolk heeft aan het college van B&W vragen gesteld over mogelijke onrechtmatige controle van inwoners via sociale media.

Lees verder
8 juni 2020

Motie opvangen vluchtelingenkinderen uit de kampen in Griekenland

Foto: SP

Vrijdag 29 mei tijdens de raadsvergadering hebben wij als SP een motie mede ingediend om als gemeente een oproep te doen aan het kabinet om 500 weeskinderen uit vluchtelingenkampen in Europa naar Nederland te halen en deze naar draagkracht te verdelen over Nederlandse gemeentes. Mocht het kabinet op dit voorstel in gaan dan kunnen we waarschijnlijk 2 a 3 alleenstaande kinderen verwachten in Alphen aan den Rijn, die liefdevol opgevangen zullen worden. SP raadslid Ginet Groep: “We kunnen deze kinderen geen slachtoffer laten worden van de keuzes van hun ouders of de puinhoop van het Europese migratiebeleid. Het is onze verantwoordelijkheid om, zeker tijdens deze pandemie, deze kinderen niet aan hun lot over te laten.” We zijn als SP tevreden dat de raad deze motie heeft aangenomen en hopen dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep.

Lees verder
3 oktober 2019

Nieuw raadslid: Ginet Groep

Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft bij de fractie van de SP een wisseling van de wacht plaatsgevonden: fractievoorzitter Harre van der Nat stopte als raadslid, Iris van de Kolk werd de nieuwe fractievoorzitter en commissielid Ginet Groep is benoemd tot raadslid. 

Lees verder
23 september 2019

SP raadslid Harre van der Nat verlaat Alphense gemeenteraad

Foto: Anouk Pross / SP Alphen aan den Rijn

Tijdens de raadvergadering van 26 september zal Harre van der Nat afscheid nemen van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Door een samenloop van ontwikkelingen die betrekking hebben op zijn privéleven is het voor hem niet meer mogelijk om zijn werk als raadslid goed te kunnen uitvoeren. Deze ontwikkelingen hebben vooral te maken met het feit dat hij als vader van een jong gezin meer thuis gewenst wordt. Een wens die hij ook graag wil vervullen.

Lees verder
28 augustus 2018

SP Alphen niet aanwezig op heidag woningbouw

De Alphense SP fractie zal op dinsdag 28 augustus niet aanwezig zijn op de door de gemeente georganiseerde heidag over de toekomstige woningbouwlocaties in Alphen aan den Rijn en de omliggende dorpen. De reden daarvoor is niet dat het thema ons niet interesseert, maar vanwege het vrijwel inhoudsloze programma. SP fractievoorzitter Harre van der Nat: ‘Onze mensen zitten niet in de raad of commissie om zich vol te laten lopen op kosten van de belastingbetaler.’ Naast een leuke bootreis door het Rietveld, een uitgebreide barbecue en een luxe dessert buffet is er een schamel uurtje voor inhoudelijke discussie, dat kunnen wij aan onze kiezers niet verantwoorden.

Lees verder
18 augustus 2018

Klopactie Boskoop arbeidsmigranten

Foto: SP / Iris van de Kolk

In Boskoop werken veel arbeidsmigranten die ook huisvesting nodig hebben. Binnen onze gemeente is er op dit moment veel te doen rondom de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Daarom is de SP op pad gegaan om te vragen aan de arbeiders hoe de omstandigheden op dit moment zijn voor hen. We gingen op pad met de vraag wat er goed gaat en wat er beter kan. Raadslid Iris van de Kolk: ‘We hebben met allerlei arbeiders gesproken over hoe zij het werken in de gemeente Alphen aan den Rijn ervaren. Wat we vooral te horen kregen is dat er naast het werk behoefte is aan meer recreatie.’

Lees verder
8 juli 2018

Klimaatrechtvaardigheid: Alphense energiecoöperatie onze beste optie

Foto: Anouk Pross

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces pleiten wij via een motie voor het uitvoeren van een studie voor het oprichten van een gemeentelijke energiecoöperatie. De SP fractie doet dit om ervoor te zorgen dat klimaatrechtvaardigheid realiteit kan worden. SP raadslid Iris van de Kolk: ‘Met de introductie van de klimaatwet, een wetsvoorstel dat onder andere streeft naar een reductie van 49% van de nationale CO2 uitstoot, wordt het hoog tijd om invulling hieraan te geven. In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven werk te willen maken van een gemeentelijke energiecoöperatie omdat het de gemeente een regierol verschaft op het gebied van duurzame energie.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier