h

Fractie

In dit dossier staan de berichten vanuit de gemeenteraadsfractie van raadsperiode 2014-2018.

28 augustus 2018

SP Alphen niet aanwezig op heidag woningbouw

De Alphense SP fractie zal op dinsdag 28 augustus niet aanwezig zijn op de door de gemeente georganiseerde heidag over de toekomstige woningbouwlocaties in Alphen aan den Rijn en de omliggende dorpen. De reden daarvoor is niet dat het thema ons niet interesseert, maar vanwege het vrijwel inhoudsloze programma. SP fractievoorzitter Harre van der Nat: ‘Onze mensen zitten niet in de raad of commissie om zich vol te laten lopen op kosten van de belastingbetaler.’ Naast een leuke bootreis door het Rietveld, een uitgebreide barbecue en een luxe dessert buffet is er een schamel uurtje voor inhoudelijke discussie, dat kunnen wij aan onze kiezers niet verantwoorden.

Lees verder
18 augustus 2018

Klopactie Boskoop arbeidsmigranten

Foto: SP / Iris van de Kolk

In Boskoop werken veel arbeidsmigranten die ook huisvesting nodig hebben. Binnen onze gemeente is er op dit moment veel te doen rondom de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Daarom is de SP op pad gegaan om te vragen aan de arbeiders hoe de omstandigheden op dit moment zijn voor hen. We gingen op pad met de vraag wat er goed gaat en wat er beter kan. Raadslid Iris van de Kolk: ‘We hebben met allerlei arbeiders gesproken over hoe zij het werken in de gemeente Alphen aan den Rijn ervaren. Wat we vooral te horen kregen is dat er naast het werk behoefte is aan meer recreatie.’

Lees verder
8 juli 2018

Klimaatrechtvaardigheid: Alphense energiecoöperatie onze beste optie

Foto: Anouk Pross

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces pleiten wij via een motie voor het uitvoeren van een studie voor het oprichten van een gemeentelijke energiecoöperatie. De SP fractie doet dit om ervoor te zorgen dat klimaatrechtvaardigheid realiteit kan worden. SP raadslid Iris van de Kolk: ‘Met de introductie van de klimaatwet, een wetsvoorstel dat onder andere streeft naar een reductie van 49% van de nationale CO2 uitstoot, wordt het hoog tijd om invulling hieraan te geven. In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven werk te willen maken van een gemeentelijke energiecoöperatie omdat het de gemeente een regierol verschaft op het gebied van duurzame energie.’

Lees verder
18 april 2018

Minimumloon in Alphen aan den Rijn geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Foto: SP

Alphen aan den Rijn mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente onder het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP fractievoorzitter Harre van der Nat: ‘Als het aan het kabinet ligt mogen mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat geldt voor iedereen. Wij staan dan ook niet toe dat er mensen in onze gemeente, vanwege hun beperking, door het ijs zakken. Daar komt nog eens bij dat deze maatregel volgens het CPB geen extra banen oplevert wat juist hét argument is voor de onderbetaling van deze hardwerkende mensen.’

Lees verder
15 maart 2018

SP stelt vragen over radiostilte station Hazerswoude - Koudekerk

Foto: SP / flickr - Alfenaar

Sinds het voorjaar van 2017 wordt niets meer vernomen over ontwikkelingen ten behoeve van de realisering van het station Hazerswoude-Koudekerk. En plannen voor toekomstige woningbouw (Westvaartpark) Er wordt steeds meer bezuinigd ten opzichte van de eerste plannen die eer tussen gemeente en Provincie waren gemaakt.

Lees verder
22 december 2017

Worden invaliden parkeerkaarten aangevraagd voor plezierritjes?

Aanvragen ten behoeve van invaliden-passagiersparkeerkaarten worden veelal verzorgd door familie en mantelzorgers. Zij dragen zorg voor de invulling van het formulier, en het voldoen van de leges aan de balie van het Stadskantoor. Nadat de procedure is doorlopen wordt diegene voor wie de kaart is aangevraagd, naar werd kenbaar gemaakt, zelf geacht deze te komen afhalen op het Stadskantoor, en niet door het familielid, dan wel de mantelzorger, met als reden dat de aanvrager wel vanwege het gebruik van de kaart naar elders kan reizen. Volkomen ten onrechte wordt gesuggereerd dat de kaart feitelijk wordt aangevraagd voor plezierritjes. Een dergelijke opmerking kwetst de veelal zeer hulpbehoevende aanvrager.

Lees verder
15 december 2017

Tegen aanleg van de verlengde Bentwoudlaan gestemd

Foto: SP

Deze weg zal zorgen voor een toename van 35% meer verkeer in Hazerswoude Dorp en in Boskoop. De SP kreeg geen meerderheid voor haar voorstel de Provincie Zuid-Holland te vragen, het geld dat ze in de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan wilden steken (zo'n 30 miljoen), te investeren in een tunneloplossing voor Hazerswoude Dorp en een tweede Oeververbinding in Boskoop.

Lees verder
15 december 2017

Motie om verkoop knalvuurwerk te beperken aangenomen

Foto: SP

Gisteravond werd op initiatief van de SP samen met Groenlinks, zoals vorige week aangekondigd, tijdens de raadsvergadering een motie in om de verkoop van knalvuurwerk te beperken ingediend. De motie geeft de gemeente de opdracht om in gesprek te gaan met inwoners, artsen, hulpdiensten en verkopers van vuurwerk om gezamenlijk een plan te maken om de overlast van vuurwerk zoveel mogelijk te beperken en het afsteken tijdens de jaarwisseling voor iedereen, mens en dier, een feest te laten blijven.

Lees verder
1 december 2017

Het roer moet om in de zorg

De macht van de zorgverzekeraars reikt tot diep in solidariteitsgevoel tussen mensen. Het roer moet om en snel.

Lees verder
17 november 2017

Een nieuwe oeververbinding voor Boskoop

Foto: SP

Is een plan wat de SP al jaren heeft maar dat nooit gehoor kreeg bij het college. Het nu aangekondigde onderzoek naar de komst van een tweede oeververbinding steunen wij dan ook. Maar wel wil de SP eerst een financiële onderbouwing zien met daarbij een duidelijk tijdspad. SP lijsttrekker Harre van der Nat: 'In verkiezingstijd wordt wel meer beloofd, ik hoop dat dit college de inwoners van Boskoop niet in de maling neemt'. Opvallend is het wel dat eerdere verzoeken tot onderzoek naar een tweede brug of onderdoorgang door ditzelfde college werd tegengehouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier