h

SP staat voor dialoog over dierennoodhulp, zonder bedreiging van fractieleden.

21 oktober 2023

SP staat voor dialoog over dierennoodhulp, zonder bedreiging van fractieleden.

Foto: Glenn Tollenaar / SP Alphen aan den Rijn

De SP heeft met groeiende bezorgdheid kennisgenomen van de klachten aangaande dierennoodhulp in de gemeente. Hierop heeft de fractie samen met Nieuw Elan in de persoon van Robert Blom raadsvragen betreffende dierenwelzijn gesteld. Het beeld dat in diverse media geschetst is staat niet in verhouding met de gestelde raadsvragen.

De vragen die gesteld zijn komen voort uit bezorgdheid over dierennoodhulp en de rol van de dierenbescherming als ketenpartner en gesprekspartner van de gemeente Alphen aan den Rijn. De SP-fractie wil we benadrukken dat het niet de intentie is om vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten voor dierennoodhulp in een negatief licht te plaatsen, noch om de dierenambulance aan te vallen. De SP heeft altijd het belang en de noodzaak van de inzet van de dierenambulance gesteund, en die organisatie in het verleden dan ook actief geholpen.

De vermelding van de naam van Ginet Groep onder de gestelde raadsvragen gebeurt omdat zij de portefeuillehouder is op dit onderwerp. De SP betreurt het ten zeerste dat sommige mensen ervoor kiezen om op de persoon te spelen en dreigementen te uiten. Dat het daarbij niet bij dreigementen is gebleven, maar dat ook daadwerkelijk uit te voeren is onacceptabel. De SP stelt dan ook: ‘van onze mensen blijf je af en inbreuken op hun huiselijke omgeving zijn onacceptabel'.

De inzet van de SP is altijd gericht op het beste voor dierennoodhulp, namelijk 24/7 bereikbaarheid en hulp aan gewonde dieren,waarbij de belangeloze inzet van vrijwilligers uitermate wordt gewaardeerd.De precieze inrichting van hulp aan dieren in nood is van ondergeschikt belang; het is van cruciaal belang dat er een goed werkende organisatie is om dieren in nood te helpen. De SP wil dan ook alle betrokken partijen blijven oproepen om samen te werken om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Dierenwelzijn moet voorop blijven staan. Dat is wat de SP zal blijven nastreven.

Reactie toevoegen

U bent hier