h

Woningbouw

29 januari 2022

Succes: Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht worden ingevoerd in Alphen aan den Rijn dankzij SP

Foto: SP

Op initiatief van de SP worden in Alphen aan den Rijn zowel de opkoopbescherming als de zelfbewoningsplicht ingevoerd. In de gemeenteraad van 27 januari zijn die voorstellen van de SP aangenomen. De opkoopbescherming geldt voor een periode van 4 jaar na aankoop van een woningen. De regeling geldt voor de categorieën middel dure en goedkope koopwoningen (ook als een woningbouwcorporatie de verkoper is). De zelfbewoningsplicht houdt in dat een eigenaar van een woning daar in principe ook zelf moet wonen. Deze regeling gaat gelden voor 100% van de nieuwbouw en voor 25% van bestaande woningen. Omdat voor bestaande woningen deze laatste regeling dus nog veel ruimte biedt voor opkopers die vooral uit zijn op het maximaal verdienen aan de verhuur van woningen is de opkoopbescherming ook noodzakelijk.

Lees verder
3 december 2021

SP pleit voor invoering voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw

Foto: SP

De SP ziet dat de woningcrisis alleen maar erger wordt en wil daarom graag voorrang geven aan Alphense starters bij nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens van 355.000 euro. SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen uit onze eigen gemeente niet continue achter het net vissen. Daarom willen we, zodra het wetsvoorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren is ingevoerd, zorgen dat 30 procent van de betaalbare nieuwbouwwoningen naar onze inwoners gaat. Daarom dienen we de komende raadsvergadering bij de woonvisie hier al een motie voor in.’

Lees verder
1 oktober 2021

Succes: opkopen en doorverhuren van Alphense woningen wordt aangepakt!

Foto: SP / SP Alphen aan den Rijn

De SP heeft in de gemeenteraad van 30 september een motie ingediend om het opkopen en doorverhuren van huizen voor torenhoge bedragen een halt toe te roepen. Recent is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestigingswet aangenomen. Hierin staat ook de ‘Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming’. Daarmee is het vanaf 1 januari 2022 voor gemeenten mogelijk om een opkoopbescherming in te voeren. Deze is bedoelt om de beschikbaarheid van woningen in de categorieën goedkope en middel dure huur- en koopwoningen te waarborgen. De SP vindt dat dit voor Alphen aan den Rijn ook nodig is en diende daarom de motie in. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘We zien dat vastgoedcowboys en investeringsmaatschappijen ook de Alphense woningmarkt in hun greep proberen te houden. Om dit tegen te gaan hebben wij een motie ingediend, waarbij het opkopen en duur doorverhuren van betaalbare woningen niet langer mogelijk is. Zo beschermen we starters en jongeren in hun zoektocht naar een woning. Wethouder van As vond dit ook een goed idee en name onze motie van harte over, daar ben ik blij mee.’

Lees verder
1 oktober 2021

Binnen- of buiten stedelijk bouwen in Alphen? Alleen betaalbaar bouwen is een optie!

Foto: SP

Afgelopen woensdag hebben wij als SP ons standpunt kenbaar gemaakt over bouwen in de gemeente Alphen. SP raadscommissielid John van de Kolk nam deel aan de discussie. Van de Kolk: ‘De SP vindt de woningbouw en de huisvestingsproblematiek van groot belang. Wij willen de discussie echter niet beperken tot de mogelijke ontwikkelingen in de “Gnephoek”. Dat vind ik een goedkope verkiezingsstunt. De huidige problemen in de gemeente zijn voor een groot gedeelte veroorzaakt door het jarenlange beleid, waarbij onder andere de VVD, D66, het CDA en Nieuw Elan aan de knoppen zaten.

Lees verder
23 september 2021

SP dient motie in om opkoopbescherming in te voeren in Alphen

De Alphense SP dient een motie in om de opkoop van huizen door beleggers en vastgoedhandelaren in de gemeente aan banden te leggen. Dit wil de SP bereiken door het invoeren van de zogenaamde ‘opkoopbescherming’. Vanwege een wetswijziging aan de huisvestingswet hebben gemeenten vanaf 1 januari de mogelijkheid om er voor te zorgen dat private verhuurders niet zomaar huizen op kunnen kopen in gemeenten, wat de prijs opdrijft van huizen en zorgt dat veel jonge huizenkopers met lege handen staan.

Lees verder
13 maart 2021

De loopjongens van de Gnephoek

Foto: Harre van der Nat / SP

Daar stonden ze ineens zo vlak voor de verkiezingen bovenop de
Imposante Maximabrug. De mannen van het CDA. De heren Jeroen van Gool van de lokale fractie en kandidaat Kamerlid Julius Terpstra met achter zich eens rijke agrarische landbouwgrond.

Lees verder
8 juni 2020

0% is genoeg: deel je verhaal over Woonforte en Habeko met ons!

Foto: SP / Dion Le Maitre

De motie tegen de huurverhoging die we afgelopen week aan de raad
voorlegde heeft het helaas net niet gehaald na een hoofdelijke stemming, maar onze actie is nog niet klaar. 0% Is genoeg! Bent u of kent u iemand die in een woning van Woonforte of Habeko woont en die problemen heeft met het betalen van de huur, last heeft van achterstallig onderhoud of andere problemen? Stuur een e-mail naar alphenaandenrijn@sp.nl met uw verhaal of deel anders dit bericht!

Lees verder
8 juni 2020

De onorthodoxe woningbouwlocaties zijn aangewezen!

Foto: SP

Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn er een aantal onorthodoxe woningbouwlocaties besproken die het college voorstelde als alternatief voor het bouwen in het groen. De SP is hier blij mee omdat net zoals de Provincie ook wij geen voorstander van het bouwen in bijvoorbeeld de Gnephoek zijn, maar ook andere polders. Helaas viel de locatie saffierstraat af, maar het college was wel bereid, mede op ons voorstel, om werk te maken van het verder binnenstedelijk bouwen in samenwerking met de Provincie op stukken waar nu nog een bedrijfsbestemming rust. Het voorstel om de Heijmanswetering verder te benutten ter vervanging van de Gnephoek haalde het tot ons ongenoegen niet. SP Fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘Het is goed dat we kijken naar alternatieven voor het opofferen van grote stukken groen. Het is wel jammer dat dit college zo gefocust blijft op locaties zoals de Gnephoek polder, terwijl er bij de Heijmanswetering makkelijk twee tot drieduizend betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Wij blijven ons hier dan ook voor inzetten.’

Lees verder
18 april 2019

Woonforte maakt van het woonrecht een ongelijkheidsfeestje

Foto: SP / SP Alphen aan den Rijn

Op donderdag 18 april maakte Woonforte bekend dat zij haar huren per 1 juli gaat verhogen variërend van 0.8% tot 5,6% per maand, de SP vindt dit schandalig en heeft hier op schriftelijke vragen gesteld. Waar Woonforte vorig jaar nog moedig genoeg was om alleen de inflatiecorrectie van 1,4% door te berekenen in de huur is zij dit jaar rupsje nooit genoeg geworden. Zij durft zelfs te beweren dat een inkomen van 42,436,- euro gelijk staat aan rijk zijn terwijl dat nog niet eens twee modale inkomens in Alphen bedraagt. Oftewel een gezin waar beide ouders keihard werken is rijk volgens Woonforte en kan best wat meer betalen. Raadslid Iris van de Kolk: “Met een woningmarkt die op slot zit is het defacto wegpesten van hardwerkende Alphenaren niet alleen onjuist, maar het getuigt ook van weinig inzicht vanuit Woonforte. Het feit dat het systeem verrot is hoort hen niet de kop te kosten, maar dat gebeurt nu wel. Wanneer je 40 euro per maand extra moet gaan betalen voor je huis, de energierekening 334 euro stijgt en de btw stijging je 300 euro per jaar kost en dat terwijl je loon niet meestijgt dan is dat de omgekeerde wereld. En een koopwoning? Die is simpelweg onbereikbaar.”

Lees verder
5 november 2018

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren

Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de SP motie overgenomen die moet voorkomen dat particuliere beleggers en commerciële vastgoedhandelaren geld kunnen verdienen aan de huizen die woningbouwcoöperaties en stichtingen in de gemeente Alphen aan den Rijn te koop aanbieden.

Lees verder

U bent hier