h

Alphen aan den Rijn

26 november 2021

1.5 uur gratis parkeren in het centrum niet ten koste van alles

Foto: Gaby vh Hart

In de gemeenteraad van 25 november is het voorstel voor 1.5 uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum van Alphen besproken. De financiering hiervoor was zo geregeld dat alle ondernemers, of ze nu in het centrum zitten of niet, hieraan mee moesten betalen via een verhoging van de niet-woningen OZB belasting én het parkeren op straat in het Alphense centrum duurder wordt voor iedereen. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk kon zich hier totaal niet in vinden: “De wethouder laat ondernemers in onze dorpen betalen voor hun eigen concurrentie, dat valt niet uit te leggen. En dan hebben we het nog niet eens over dat straat parkeren in het centrum flink duurder wordt, wat onder andere ten kosten van de centrumbewoners gaat. Wij vinden dat als de centrum ondernemers dit willen zij moeten betalen en niet de andere ondernemers in onze gemeente of de bewoners in het centrum.”

Lees verder
8 maart 2021

Nieuw commissielid John van de Kolk te gast bij Studio Alphen Politiek.

Het nieuwe SP-raadscommissielid John van de Kolk was maandag te gast bij Studio Alphen Politiek.

Lees verder
4 mei 2020

Voor vrijheid is moed nodig

Een aangrijpend en eerlijk verhaal over moed, dichtbij. Daar waar nu het SP-partijkantoor De Moed staat, stond ooit het woonhuis van verzetsstrijders Gerrit en Rinus van 't Eind. Op 23 april 1945 - kort voor de bevrijding - zijn zij door de nazi's gedood. Vandaag herdenken wij hen en alle anderen die voor onze vrijheid zijn gestorven. Bekijk hier hun verhaal.

Lees verder
11 december 2019

Parkeren in de Merelstraat

Foto: Anouk Pross

Tijdens de raadsvergadering van 21 November jongstleden hebben de SP en RijnGouwelokaal vragen gesteld over parkeergelegenheid in de Merelstraat.

Lees verder
1 juli 2019

Arbeidsmigranten verdienen ruimtes om te recreëren

Foto: SP / Iris van de Kolk

Tijdens de bespreking over het plan “Nadere regels huisvesting arbeidsmigranten” tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni heeft de SP een amendement ingediend omtrent recreatie mogelijkheden voor migranten. SP raadslid Iris van de Kolk: “Tijdens de commissie vergadering over dit plan heeft de SP al aangegeven dat een tal van aannames staan in de stukken die in onze optiek onjuist zijn en kan zich hier dan ook niet in vinden. Bijvoorbeeld het idee dat arbeidsmigranten als ‘economisch goed’ nodig zijn een valse aanname is. Wij zien deze arbeiders vooral ook als mensen. En in die gedachtelijn hebben wij dan ook een subamendement opgesteld”. De SP vindt dat als mensen hier komen werken, al is het maar tijdelijk, hun welzijn evengoed belangrijk is als dat van een ander.

Lees verder
30 juni 2019

Gemeenteraad stemt in met een oversteekplaats voor otters

Op 27 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een plan voor het bouwen van een oversteekplaats voor otters. De SP was op 31 januari één van de indieners van de motie om onderzoek te doen naar het bouwen van zo’n oversteekplaats. ‘Dierenwelzijn is erg belangrijk voor de SP en daarmee dus ook het populatiebehoud van de otters. We zijn tevreden dat dit plan in lijn ligt met de habitatrichtlijn die voorschrijft dat het in stand houden van de populatie een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar ook het tegengaan van negatieve invloeden hierop. En deze oversteekplaats zorgt ervoor dat de populatie in stand wordt gehouden’, aldus raadslid Iris van de Kolk. Van de kolk besloot haar betoog met een bericht aan de otters van de gemeente: “We wensen de otters veel leef- en zwemplezier toe”.

Lees verder
17 januari 2019

Zilveren Tomaat voor SP veteraan Gerard Harmes

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

Gerard Harmes heeft op zondag 13 januari, bij de regio conferentie Zuid Holland, de zilveren tomaat opgespeld gekregen. De zilveren tomaat is de hoogste lokale onderscheiding van de landelijke SP. Gerard is al vanaf de oprichting van de SP in 1972 lid en richtte precies 40 jaar geleden, in 1979, de Alphense afdeling op.

Lees verder
26 september 2017

SP en VVD willen snel parkeerproef!

Foto: Gaby vh Hart

De SP en VVD willen dat er nog dit jaar een proef komt met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in het centrum niet alleen behoorlijk te lijden gehad van de crises maar ook van de verbouwingswerkzaamheden in het Stadshart. Zoals een ondernemer het treffend uitdrukte: “We stonden drie jaar geleden op honderd. Nu staan we op tachtig. Hebben we straks mooie stenen in het Stadshart maar geen vulling.” Tijd voor de gemeente om de ondernemers nu eens echt te ondersteunen vinden beide fracties. Daarom zullen zij gezamenlijk de komende raadsvergadering een motie indienen om nu alvast met de parkeerproef te starten.

Lees verder
22 mei 2017

SP Alphen op bezoek bij ambulancepost: 'Geen enkele steun voor marktwerking in de ambulancezorg'.

Foto: Iris van de Kolk

Dat de medewerkers in de ambulancezorg zich niet willen lenen voor een onzekere toekomst in handen van marktpartijen bleek niet alleen uit een onderzoek dat de SP landelijk hield. Het was namelijk ook de uitkomst van het gesprek dat de SP Alphen aan den Rijn had met een aantal medewerkers van de Alphense ambulancepost.

Lees verder

U bent hier