h

Bezorgdheid over bewoners van sloopwoningen in Boskoop

24 februari 2024

Bezorgdheid over bewoners van sloopwoningen in Boskoop

Foto: R de Vries / John van de Kolk

Leden van de SP-fractie hebben zaterdag 24 februari flyers verspreid en gesprekken gevoerd in de Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop naar aanleiding van het onveilig verklaren van hun woningen. De SP-fractie wilde de mensen graag een hart onder de riem steken. Uit de gesprekken met diverse bewoners komt een beeld naar voren van ontreddering en verdriet.

SP-gemeenteraadslid Erik Van Kampen heeft eerst al op woensdag met bewoners gesproken.  Zaterdag zijn er wederom diverse indringende en persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners van de sloopwoningen om te kijken wat de SP voor hen kan doen. Daarnaast heeft de SP bij de schriftelijke vragen die zij gesteld heeft aan de gemeente nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de sociale gevolgen als bewoners uit hun woning moeten. Als hier geen goede zorg voor wordt gedragen dan gaat de SP zich op acties beraden.

Erik van Kampen stelt opnieuw geschrokken te zijn van de gevolgen die de aangekondigde sloop en verhuizing veroorzaakt bij de bewoners. Van Kampen: ‘het gaat hier soms om mensen die al bijna hun hele leven in deze straat wonen en zorg voor elkaar hebben. Bewoners zijn in tranen als ik met hen spreek omdat ze niet weten wat de toekomst hen gaat brengen. Het gaat ook om mensen die voor elkaar zorgen en dreigen uit elkaar gerukt te worden. Wij spraken iemand die er al 35 jaar woont en een familielid met kanker helpt die in dezelfde straat woont. Daar moet aandacht en begeleiding voor zijn’.

Aandacht voor verhuistijd

De SP merkt dat de bewoners zich overvallen voelen door de termijn waarop zij hun huis uit moeten en de voorwaarden die gesteld worden door de woningbouwcoöperatie. De SP is van mening dat de termijn van drie maanden die gegeven is verlengd moet worden en dat er maatwerk geleverd moet worden. Van Kampen: ‘de zorgen rond de kwaliteit van de woningen moeten al langer bekend zijn. Woningeigenaar en gemeente hadden toen al meteen met bewoners in gesprek moeten gaan’.

De SP vindt ook dat bewoners de mogelijkheid moeten krijgen vaker een toegewezen (tijdelijke) woning te weigeren. Bij de toewijzing zou ook nadrukkelijk moeten worden gekeken wat de persoonlijke omstandigheden zijn.

Zorgen om terugkeer

Uit gesprekken met de bewoners is verder gebleken dat men zich zorgen maakt over de termijn waarop terugkeer naar de buurt en straat mogelijk zou zijn. Waar eerder werd gesproken over een termijn van drie jaar wordt nu al een termijn van vijf jaar genoemd door sommigen. Van Kampen zegt hierover: ‘wij zijn van mening dat de gemeente zich samen met de woningeigenaar tot het uiterste moet inzetten om het hele traject van sloop tot nieuwbouw zo kort mogelijk te maken. Als wij nu al mensen horen zeggen dat het wel een jaar kan duren tot de sloop mogelijk is vinden wij dat als SP onacceptabel’. Ook is de SP van mening dat de bewoners een toezegging zouden moeten krijgen dat de huren van de nieuwe woningen op een acceptabel en betaalbaar niveau komen te liggen. Forse huurverhogingen zijn wat ons betreft onacceptabel. De SP zal hierover op korte termijn een gesprek voeren met woningcorporatie ‘Woonforte’.

Reactie toevoegen

U bent hier