h

SP Alphen steunt doelen XR en hun recht op vrijheid van meningsuiting: laten we samenwerken

13 september 2023

SP Alphen steunt doelen XR en hun recht op vrijheid van meningsuiting: laten we samenwerken

Foto: SP

Het bekogelen van XR met eieren is wat SP Alphen betreft verkeerd. Ook de reactie van de andere politieke partijen laat te wensen over. Het doel van XR om de 37,5 miljard fossiele subsidies stopgezet te krijgen is niet crimineel, maar moreel juist. Als SP zijn wij van mening dat het in stand houden van deze subsidies voor de fossiele industrie slecht is voor mensen doordat de uitstoot van CO2 tot klimaatverandering lijdt, waar mensen met een klein tot gemiddeld inkomen het meest onder lijden en letterlijk eerder dood gaan. Dat is niet nodig en het systeem dat dit veroorzaakt, het kapitalisme, moet aangepakt worden. Wij gaan daarom graag de samenwerking aan met XR en willen met hen in overleg, want wie weet kunnen we nog wel meer goede dingen doen waar iedereen wat aan heeft en het leven goedkoper maakt. Ook gaan wij het college bevragen over of zij nog wel geloven in het demonstratierecht en of zij een brief naar het Rijk willen sturen waarin zij oproept tot afschaffen van de miljarden aan subsidie voor de fossiele industrie. 

De SP vindt het onbegrijpelijk dat Wethouder Noordermeer het nodig vindt om in gesprek te gaan over aan wie er wel of niet ruimtes verhuurd worden en dat zij oordeelt dat het niet meer dan logisch is dat mensen van XR bekogeld worden met eieren omdat zij voor hun idealen staan. Wij vinden als SP dat zij haar boekje hiermee te buiten gaat als bestuurder en feitelijk doet aan ‘victim blaming’. Wel zijn we blij dat er alsnog aangifte gedaan is tegen de mensen die eieren gegooid hebben. Als actiepartij, waarbij wij regelmatig activistische activiteiten organiseren o.a. om de huisartsenpost open te houden of mensen te helpen om hun schimmelwoningen gerenoveerd te krijgen, kunnen wij logischerwijs, tezamen met de bovengenoemde argumenten, niet anders dan achter XR staan in deze kwestie. Daar komt nog eens bij dat de acties van XR volledig vreedzaam verlopen. Er wordt geen enkel geweld gebruikt. Het gaat hier puur om burgerlijke ongehoorzaamheid. Het feit dat het wettelijk gezien misschien verboden is wat zij doen betekent nog niet dat het niet moreel juist is. Het tornen aan hun grondrecht om te protesteren waar veel politici nu op sturen is ook onbegrijplijk, dat is namelijk een hellend vlak. Dus simpel gezegd, kapitalisme is fossiel en de houding van de lokale politiek in deze kwestie ook.

Reactie toevoegen

U bent hier