h

De SP uit zorgen over de woningkwaliteit in de gemeente Alphen aan den Rijn

18 februari 2024

De SP uit zorgen over de woningkwaliteit in de gemeente Alphen aan den Rijn

Foto: R de Vries / google maps

De SP fractie van Alphen aan den Rijn heeft schriftelijke vragen gesteld over de controle op de woningkwaliteit aan het college van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn. De SP doet dit naar aanleiding van meerdere recente meldingen over de kwaliteit van woningen in de gemeente. De ‘klap op de vuurpijl’ was wat de SP betreft het recente bericht van de sloop van een aanzienlijk aantal woningen in Boskoop. ‘Dit voorval is natuurlijk extreem, maar er komen steeds meer berichten dat woningen niet deugen’ aldus fractievoorzitter Ginet Groep van de SP in Alphen aan den Rijn . De SP wil dat er meer duidelijkheid komt over de inspectie en handhaving op de woningkwaliteit. ‘Inwoners betalen met name in de particuliere sector soms duizenden euro’s huur voor een woning die niet de vereiste kwaliteit heeft’ stelt Ginet Groep. Donderdag 15 februari jongstleden heeft de SP hierover vragen gesteld in de gemeenteraad. De SP maakt zich ook nadrukkelijk zorgen over het welzijn van de mensen die het slachtoffer zijn van spoedontruimingen en -sloop zoals in Boskoop aan de orde is. ‘Het wordt tijd dat onze gemeente een intensievere invulling gaat geven aan haar plicht de woningkwaliteit te handhaven’ zegt Ginet Groep. De verantwoordelijke wethouder gaf de afgelopen raadsvergadering blijk van bezorgdheid op dit punt, maar het komt nu op daden aan wat betreft de SP. De SP is ook van mening dat er door de gemeente een betere invulling moet worden gegeven aan de op 1 juli 2023 in werking getreden ‘Wet goed Verhuurderschap’. De SP denkt dat het huidige digitale meldpunt van de gemeente te onbekend is bij de inwoners.

Belangrijke Maatregelen.

Er zijn diverse belangrijke onderwerpen waarop maatregelen nodig zijn volgens de SP. Daarbij wordt o.a. aan het volgende gedacht:

Frequentere Inspecties: De gemeente zal de inspectiefrequentie van woningen moeten verhogen om ervoor te zorgen dat naleving van bouwvoorschriften en veiligheidsnormen regelmatig wordt gecontroleerd.

Samenwerking met woningcorporaties en particuliere eigenaren: Er moet geïntensiveerde samenwerking worden gezocht met woningcorporaties en particulier partijen om de kwaliteit van huurwoningen te waarborgen, met een speciale focus op onderhoud en veiligheidsaspecten.

Verbeterde Meldingsprocedures: Er moet meer aandacht worden gegeven aan de meldingsprocedures voor bewoners die zorgen hebben over de kwaliteit van hun woningen, met de introductie van een gebruiksvriendelijk systeem voor het melden van klachten.

Transparantie en Communicatie: De gemeente zal meer moeten inzetten op transparantie en communicatie, met regelmatige updates geven over inspectieresultaten en genomen maatregelen, om de gemeenschap goed geïnformeerd te houden.

Reactie toevoegen

U bent hier