h
14 november 2008

Provincie verdraait feiten Maximabrug

"Dit is absoluut een verkeerde voorstelling van de feiten." Dit stelt SP-statenlid Lies van Aelst over een reactie van de provincie in enkele media. Daarin wordt gesuggereerd dat Provinciale Staten (PS) zich hebben uitgesproken voor de hoge variant van de Maximabrug. "Dit is aantoonbaar onjuist", zegt Van Aelst. "De provincie verdraaid de feiten."

Lees verder
12 november 2008

Maximabrug wordt uiterlijk in 2014 aangelegd

De Maximabrug zal uiterlijk in 2014 worden aangelegd. Dat is het resultaat van de motie die door de SP fractie in Provinciale Staten in is gediend bij de begrotingsbehandeling. De motie werd door alle partijen gesteund. Ontsluiten van het bedrijventerrein Hoogewaard en het ontlasten van de Hoogewaard te Koudekerk komen hiermee een stap dichtbij.

Lees verder
4 november 2008

Rijnenburgermolen krijgt alsnog de ruimte

De SP-fractie in de Provinciale Staten is blij dat de gemeente Rijnwoude haar bouwplannen wijzigt bij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk, zodat de biotoop van de molen niet verslechtert.

Lees verder
26 oktober 2008

Gaat de integratie lukken

Dit onderwerp komt aan de orde op de openbare avond op 3 november die door de SP georganiseerd wordt. Spreker is Tweede Kamerlid van de SP Sadet Karabulut die het zal hebben over het rapport ,,Gedeelde Toekomst’’. Hierin staat de integratie centraal. Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat: 'Gedeelde Toekomst' bestaat uit vijf hoofdstukken waarin onderwijs, wonen en werken centraal staan. Het rapport bouwt voort op de lijn die de SP al ruim 25 jaar consequent kiest.

Lees verder
7 oktober 2008

Op bezoek in de Tweede Kamer

Een delegatie van de SP Alphen aan den Rijn is 19 september op bezoek geweest in de Tweede kamer. We waren daar, samen met afvaardigingen van andere afdelingen te gast bij onze SP fractie.

Lees verder
30 september 2008

10.000 SP kranten in en over de buurt

Maak de buurten weer tot echte buurt. Zorg voor voldoende buurtvoorzieningen zoals buurthuizen, kleinschalige ouderopvang, maaltijdverstrekking, kinderopvang en stimuleer schone bedrijvigheid in een wijk zodat er voldoende werk komt voor buurtbewoners. Immers in een buurt kent iedereen elkaar, heeft wat voor elkaar over en kan onder andere met behulp van een wijkagent de veiligheid optimaal waarborgen. Jongeren worden ingezet in de buurt zodat zij ook meedoen met het sociale karakter van een wijk en hulpbehoevenden worden door buurtbewoners bezocht.

Lees verder
12 september 2008

Wilt u ook mee op bezoek naar het Tweede Kamergebouw?

Op vrijdag 19 september 2008 is uw kans.

Lees verder
15 juli 2008

Erik van Kampen nieuw raadslid voor de SP in Alphen aan den Rijn

In de raadsvergadering van 17 juli 2008 zal Erik van Kampen als raadslid beëdigd worden. Hij volgt Sylvia Schruijer op, die op 13 mei van dit jaar overleed.

Lees verder
1 juli 2008

Ontwerp bestemmingsplan Ridderveld ligt ter inzage

De gemeente is bezig om het bestemmingsplan Ridderveld aan te passen en te wijzigen. Dat kan (grote) gevolgen hebben voor voor u en uw wijk.

Lees verder
21 juni 2008

Ronald Pleij ziet definitief van een sollicitatie naar het burgemeestersschap af.

Ronald Pleij heeft in 2005 aangekondigd dat hij graag burgemeester wil worden, als er een "gekozen burgemeester" in Nederland zou worden ingevoerd. Hij had de intentie, na het aangekondigde vertrek van Nico Schoof, een poging te doen om in Alphen a/d Rijn burgemeester te worden.
Na veel nadenken en een aantal gesprekken met de landelijke SP heeft Pleij het besluit genomen niet te solliciteren naar de functie van burgemeester in Alphen aan den Rijn.

Lees verder

Pagina's