h

SP actie “Herbouw de Thermen” krijgt warm onthaal!

3 december 2007

SP actie “Herbouw de Thermen” krijgt warm onthaal!

Op zaterdag 1 december 2007 is de SP actie “Herbouw de Thermen” van start gegaan. Op de markt en Dreespassage, in de Atlas, Herenhof en in de wijk Ridderveld zijn en worden flyers uitgedeeld waarin de Alphenaren wordt opgeroepen om hun mening te geven aan de Alphense politiek over de herbouw van de Thermen.

Fractievoorzitter Jo Schriek: "Op initiatief van de SP heeft de wethouder een aantal scenario’s laten doorrekenen. Al deze mogelijkheden worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, samen met het reeds bekende scenario van uitbreiding bij het zwembad aan de Hoorn.
Dit betekent dat alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen opnieuw een keus kunnen en moeten maken. Op donderdagavond 6 december worden de nieuwe scenario’s en dus het lot van de Thermen in de raadscommissie besproken. Wij hebben al eerder ruim twee duizend handtekeningen opgehaald tegen de sloop van de Thermen. Die zijn door de collegepartijen achteloos opzij geschoven. We blijven vechten voor de Thermen en vinden dat de Alphense politiek moet luisteren naar de Alphenaren."

Op de markt wordt de actie warm onthaald. SP voorzitter Gerard Harmes: "Het blijkt dat een hoop mensen denken dat het allemaal al beslist is rond het zwemwater. Maar dat is dus niet zo. Als we onze inwoners erop wijzen dat er wel degelijk nog een keuze is wordt daar heel positief op gereageerd. Wij roepen dan ook iedereen op om hun stem te laten horen. Het liefst voor 6 december. De politiek moet dan wel reageren."

Inmiddels zijn de eerste reacties per mail binnen. Die zijn heel duidelijk. De Thermen moet herbouwd worden!

Voor verder informatie over deze actie en het SP
standpunt kunt u terecht bij:
Jo Schriek tel: 0630387297 en
Gerard Harmes tel: 0172-444085 of 06-12210329

U bent hier