h

College B&W negeert wens bevolking inzake de Thermen

15 januari 2008

College B&W negeert wens bevolking inzake de Thermen

Vandaag heeft het college van B&W eindelijk een standpunt ingenomen inzake de uitbreiding van het zwemwater in Alphen aan den Rijn. Niet onverwacht kiezen zij voor concentratie van al het zwemwater in Alphen aan den Rijn op locatie De Hoorn. Dat betekent dat als het college zijn zin krijgt zwembad de Thermen niet herbouwd gaat worden.

De SP is zeer teleurgesteld over deze beslissing. Het college gaat niet alleen voorbij aan de bezwaren die een concentratie van zwemwater in Den Hoorn met zich meebrengt, zoals moeilijke bereikbaarheid en overlast, maar legt (wederom) de wensen van de bewoners van Ridderveld naast zich neer.

Fractievoorzitter Jo Schriek hierover: "Uit de argumenten van de wethouder blijkt weer eens dat dit college alleen maar investeert in prestige projecten in het centrum. Als het om een investering in de wijk gaat geven ze niet thuis. De herbouw van de Thermen is een uitgelezen kans om te laten zien dat dit college echt iets wil doen aan de leefbaarheid op wijkniveau. Mooie woorden genoeg in het collegeprogramma maar het mag niets kosten."

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad op 31 januari 2008 over dit voorstel. De politieke discussie zal plaatsvinden in de commissievergadering van 24 januari. De SP is zeer benieuwd of de collegepartijen slaafs het collegevoorstel zullen steunen of dat zij zullen luisteren naar de wensen van de Alphenaren. De inzet van de SP in deze vergaderingen is duidelijk. De gemeente moet durven investeren in Ridderveld te beginnen met de herbouw van de Thermen.

Wij roepen alle Alphenaren die het niet eens zijn met het collegevoorstel op, om 24 januari 2008 om 19 uur naar het stadhuis te komen.

Nu is de tijd gekomen uw voorkeur duidelijk te maken!
Nu de Thermen!

Voor verdere informatie over deze actie en de SP standpunten kunt u contact opnemen met:
Jo Schriek: (fractievoorzitter): 06-30387297
Gerard Harmes (voorzitter): tel 0172-444085 of 06-12210329

U bent hier