h

Provincie verdraait feiten Maximabrug

14 november 2008

Provincie verdraait feiten Maximabrug

"Dit is absoluut een verkeerde voorstelling van de feiten." Dit stelt SP-statenlid Lies van Aelst over een reactie van de provincie in enkele media. Daarin wordt gesuggereerd dat Provinciale Staten (PS) zich hebben uitgesproken voor de hoge variant van de Maximabrug. "Dit is aantoonbaar onjuist", zegt Van Aelst. "De provincie verdraaid de feiten."

Tijdens de begrotingsbehandeling spraken Provinciale Staten zich unaniem uit voor een snelle aanleg van de Maximabrug. In de aangenomen motie, die door de SP was ingediend, spreekt PS zich uit voor het in gebruik nemen van de brug in 2014 en voor het aanleggen van de brug op een plek die de minste kosten met zich meebrengt. Volgens Van Aelst kan dat maar een ding betekenen: "Provinciale Staten hebben zich uitgesproken voor het aanleggen van de lage variant van de brug."

Snelle aanleg

"Voor de hoge variant moeten zoveel wegen worden aangelegd, dat de brug er door alle procedures waarschijnlijk pas in 2018 kan liggen," legt Van Aelst uit. "Daarom heeft de SP ook gepleit voor de lage variant. Die kan er al in
2014 liggen, en zorgt dus voor een snelle oplossing van de problemen van de mensen en bedrijven in Koudekerk. Door zich uit te spreken voor een brug die er in 2014 moet liggen, heeft PS hier nu ook voor gekozen. De Maximabrug moet laag worden aangelegd."

Dat de provincie in enkele media heeft laten weten dat de partijen zich unaniem hebben uitgesproken voor de hoge variant verbaasd Van Aelst zeer. "Dit is in strijd met de waarheid. Gedeputeerde Staten (GS) willen blijkbaar een hoge brug aanleggen, en verdraaien nu de feiten." Opvallend is volgens de SP ook dat GS zeggen dat de gemeentes Rijnwoude en Alphen aan den Rijn nu samen een plan moeten maken. Van Aelst: "Onze motie roept GS heel duidelijk op om zelf de regie in handen te nemen. Dat is natuurlijk iets heel anders als de verantwoordelijkheid bij de gemeentes leggen."

Goedkoper

Voor de SP zijn er een aantal redenen om te kiezen voor een lage variant van de Maximabrug. "Deze variant is veel sneller aan te leggen", zo zegt Van Aelst. "De problemen met de huidige brug in Koudekerk worden door een lage
brug dus veel sneller opgelost. Daar naast is hij vele malen goedkoper dan de hoge variant, en er hoeft maar weinig nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Voor de hoge variant zou er de westelijke rondweg Alphen moeten worden aangelegd." Het prijskaartje van de hoge variant is volgens Van Aelst een groot minpunt. "Dan moet de brug minstens 40 miljoen kosten. Dat geld is nog lang niet bij elkaar, ook niet na de toezegging van het rijk om 12,5
miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling van de Oude Rijnzone. Dat geld is namelijk voor de hele ontwikkeling, niet alleen voor de Maximabrug."

Van Aelst vindt het opvallend dat GS zich nu voor de hoge brug uitspreken: "Vorig jaar liet GS bij monde van Gedeputeerde Veldhuizen weten dat ze voor 2018 geen westelijke rondweg willen aanleggen. En nu willen ze een Hoge Maximabrug in 2014 in gebruik nemen. Die twee uitspraken zijn niet met elkaar in overeenstemming te brengen."

U bent hier