h

SP vraagt wethouder Lyczak om opheldering

29 november 2008

SP vraagt wethouder Lyczak om opheldering

In de raadsvergadering van 27 november 2008 is er middels een ordevoorstel (opnieuw) gesproken over de positie van Studio Oosterman binnen het bestemmingsplan Aarlanderveen. De verantwoordelijke wethouder, Stan Lyczak, heeft een raadsbreed gesteunde motie daarover niet volledig uitgevoerd en daar de raad bewust niet pro-actief over geïnformeerd.

Omdat de wethouder niet helemaal duidelijk was waarom hij de motie niet volledig heeft uitgevoerd, heeft SP raadslid Ronald Geurts vandaag de volgende artikel 43 vragen aan de wethouder gesteld:

1. Heeft u in de afgelopen 6 maanden contact gehad met dhr Oosterman of zijn vertegenwoordigers, waar hadden deze contacten betrekking op en zijn die contacten van invloed geweest op uw beslissing om motie 2008/9401 niet volledig uit te voeren. Graag een uitgebreide motivatie van uw antwoorden.

2. Wilt u aangeven welke zaken met betrekking tot Studio Oosterman nog onder de rechter liggen.

3. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Aarlanderveen heeft u aangegeven dat het u niet uitmaakt of het terras van Studio Oosterman aan de voorzijde of aan de achterzijde komt te liggen. Waarom heeft u er dan toch voor gekozen om de raadsbreed gedragen motie niet volledig uit te voeren?

4. Waarom heeft u ervoor gekozen om de raad niet pro-actief te informeren over uw besluit om de betreffende motie niet volledig uit te voeren. Graag een uitvoerige motivatie van uw antwoord.

5. Bent u het met ons eens dat deze handelswijze geen recht doet aan de uitgebreide discussie over dit onderwerp die zowel in de raad als de commissie is gevoerd.

6. Bent u het met ons eens dat deze handelswijze geen recht doet aan de betrokkenheid van de Aarlanderveense burgers bij dit onderwerp. Het is namelijk niet onlogisch om ervan uit te gaan dat een wethouder een raadsbreed gedragen motie volledig uitvoert. En als hij dat niet gaat doen hij de betrokkenen hierover voorafgaande aan de besluitvorming informeert. Graag een uitgebreide motivatie van uw antwoord.

Voor verdere informatie over deze vragen of het SP standpunt in deze kunt u contact opnemen met Ronald Geurts, tel 0172-413 286 of Jo Schriek (fractievoorzitter) tel 06-303 87 297

U bent hier