h

SP Fractie stelt schriftelijke vragen over UMTS-mast Aarlanderveen

5 december 2011

SP Fractie stelt schriftelijke vragen over UMTS-mast Aarlanderveen

De SP maakt zich wederom zorgen over de gezondheid van de direct omwonenden (zolang er nog teveel onduidelijk is over gezondheidsschade door EMS (= ElectroMagnetische Straling), moet je wat ons betreft rond bewoning het voorzorgsprincipe toepassen) en bovendien is het eigenlijk weer schandalig dat de communicatie richting direct omwonenden van belabberde aard is.

Onze verbazing was ook groot dat de geheimzinnigheid rondom plaatsing aan de orde is. Belachelijk dat een plaatsingsplan niet openbaar is en wordt bepaald en beheerd door Monet. een vereniging die wordt "betaalt" door de providers zelf!!
Kortom, zaken die naar onze mening niet gaan zoals ze zouden moeten gaan; vandaar de schriftelijke vragen!

Schriftelijke vragen volgens art. 43 reglement van orde.

Geacht College,

Naar aanleiding van een brief van verontruste buurtbewoners van het Noordeinde in Aarlanderveen, hebben wij de indruk dat er toch iets niet helemaal goed gaat.
Daarom hebben wij voor u de volgende vragen:
1. Waarom is er geen overleg met de bewoners, lees direct omwonenden, geweest mbt de plaatsing van de UMTS mast in de R.K. Kerk aan het Noordeinde te Aarlanderveen?
2. Waarom vindt u plaatsing in de kerktoren een betere plaats dan een mast, of ander object buiten de bebouwde kom waar in een straal van 400 meter ( zie: http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/83) geen bewoning is?

Na gesprekken met bewoners is gebleken dat zij er niet achter kunnen en mogen komen of de R.K. Kerk in het plaatsingsplan is opgenomen. (het plaatsingsplan vertelt waar er eventueel in de toekomst een mast geplaatst kan/gaat worden zie : http://www.monet-info.nl/plaatsingsprocedure-0)

Bij navraag door bewoners bij de gemeente bleek dat Monet ( van hun site: “Monet is een vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden. Daarnaast geeft Monet hier voorlichting over. Je kunt op deze site dan ook allerlei informatie vinden over het gebruik van mobiele netwerken en antennes.”) dus niet vertelt waar de mast(en) eventueel geplaats gaat(n) worden.
Letterlijk werd door een ambtenaar meedegedeeld: “Dat kan ik helaas echt niet zeggen. In de brief van Monet aan de gemeente staat dat het plaatsingsplan vertrouwelijk wordt toegezonden. De brief vermeldt verder allerlei jurisprudentie waaruit blijkt dat wanneer een gemeente toch informatie geeft uit het plaatsingsplan, Monet die gemeente voor de rechter daagt. Rechtszaken over openbaarheid van het plaatsingsplan worden steevast door Monet gewonnen. Een heel vervelende gang van zaken, want zo kunnen wij onze inwoners niet goed informeren!” einde citaat.

3. Bent u het met ons eens dat dit riekt naar oud Roemeense Securitate ( of voor ons part DDR Stasi) praktijken? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u het dus met ons eens dat de cowboys, hier de providers KPN, T-Mobile en Vodafone, dus voor ons bepalen wat goed voor ons is waar wij plaatsen?
5. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente dus maar het voortouw moeten nemen om landelijk van deze rare praktijken af te komen en dus gaan zorgen voor openbaarheid in deze zaken? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u het met ons eens dat als de meerderheid van de bevolking tegen plaatsing van de antenne op deze lokatie op de R.K. Kerk is, u dus alles moet voorkomen om dit tegen te gaan, en dus de vergunning weer in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Bij voorbaat dank en vr. groet, namens de SP fractie,
Ronald Pleij

U bent hier