h

Even voorstellen Ginet Groep nummer 5 op de SP lijst

17 februari 2018

Even voorstellen Ginet Groep nummer 5 op de SP lijst

Foto: SP

Ginet is in het dagelijks leven hoofdcoördinator van de Alphense dierenambulance en lesinstructeur bij de Alphense reddingsbrigade.  Eerder werkte ze bij de brandweer in Alphen aan den Rijn.

We behoren in een beschaafd land te leven. Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen met andere levende wezens en met de natuurlijke leefgomgeving omgaan en daar zijn nog veel stappen te maken.  Dierenmishandeling moet bijvoorbeeld stevig worden aangepakt. Dierenwelzijnsnormen kunnen ook flink worden verscherpt. Zo is het zwanendriften is in onze gemeente al verboden, maar er verdwijnen nog steeds met regelmaat zwanen. Met name jonge zwanen verdwijnen. De gemeente mag vergunningen afgeven voor het af schieten van zwanen in het jachtseizoen. Er wordt echter het hele jaar geschoten op zwanen. De jagers schieten vaak niet dood, laten ze gewond uit de lucht vallen, en door de hond ophalen. De half dode zwanen worden vervolgens in een auto gegooid om daar te sterven. Hier zou beter op toegezien moeten worden of nog beter, het afschieten verbieden.

Als je om financiële of medische reden je dier wilt afstaan bij een asiel, worden er hoge afstandskosten gevraagd en het dier moet geënt en gechipt en medisch in orde worden bevonden. Mensen die in die situatie uit liefde voor hun dier, hun dier willen afstaan, hebben steeds vaker deze financiële middelen niet. Met als gevolg dat het dier wordt gedumpt. De gevolgen zijn voor mens en dier intriest. Daarom wil de SP dat er een gemeentelijk fonds komt waar een bijdrage kan worden gevraagd door inwoners die het afstaan van hun dier niet kunnen betalen. Daarnaast willen we in Alphen aan den Rijn jaarlijkse sterilisatie acties, waarbij tegen een laag tarief een dier steriel gemaakt kan worden. Gemeente en dierenartsen kunnen daar afspraken over maken.    

Naast het dierenwelzijn is de zorg een ander belangrijk punt voor Ginet. We zien dagelijks wat de gevolgen zijn van de marktwerking in de zorg. Van het korten op de thuiszorg tot de dreigende sluiting van onze huisartsenpost en de invoering van het eigen risico in de zorg die ik beschouw als een boete op ziek zijn. Twee punten die we met de Alphense SP concreet willen gaan aanpakken is, dat we in elke kern en in elke wijk van Alphen Stad een kleinschalige zorgvoorziening willen, met vast personeel voor ouderen die hulpbehoevend zijn. Ginet daarover':  een huiselijke setting met een gezamenlijke keuken en en toch ook een eigen kamer en badkamer. Zo bestrijden we de toenemende eenzaamheid en zorgen we er voor dat ouderen die onze samenleving hebben opgebouwd niet langer als kostenpost worden gezien maar waardig ouder kunnen worden. Het huidige beleid van deze gemeente leunt te hard op mantelzorgers. Geweldige mensen die met ziel en zaligheid voor steeds lastiger uitdagingen komen staan. Ook zij verdienen onze aandacht.

Ik heb mij bij de SP aangesloten, omdat dat een partij is die niet alleen praat en van binnen het stadhuis probeert zaken aan te pakken maar daarnaast ook in de buurten en wijken actief is en weet wat er onder de mensen leeft. Zij koppelen dat aan elkaar. De manier waarop deze partij zich voor bijvoorbeeld het dierenwelzijn en het milieu maar ook de zorg en het behoud van onze voorzieningen in wijken en kernen inzet past bij de manier waarop ik in het leven sta.

Reactie toevoegen

U bent hier