h

Toename extreem weer vraagt om slimmere inrichting gemeentelijk groen

27 juli 2018

Toename extreem weer vraagt om slimmere inrichting gemeentelijk groen

Foto: SP

Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen weken, maakt de SP zich ernstig zorgen over de staat waarin de bomen, struiken en planten verkeren in de gemeente. De SP heeft vernomen dat de situatie inmiddels zo ernstig is binnen de gemeentelijke grenzen dat gesproken kan worden van een noodsituatie. Hierop heeft SP raadslid Iris van de Kolk schriftelijke vragen gesteld: ‘Wij weten ook dat veel natuur zich kan herstellen na een periode van droogte. Gezien de klimaatverandering en de voorspellingen van het KNMI zijn wij echter bang dat het dus vaker gaat voorkomen in de komende zomers en vragen ons af of de gemeente hier wel op voorbereid is.’

Graag ziet de SP fractie op korte termijn dat de gemeente grootschalig ingrijpt waarbij niet alleen bomen, maar ook andere beplanting de nodige aandacht krijgt en opnieuw gekeken wordt naar wat we planten, wanneer en waar. Van de Kolk: ‘De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Alphen aan den Rijn veel jonge bomen, planten en struiken aangeplant. Daar gaat dus ook onze grootste zorgen naar uit. Hoe groter en ouder de planten des te grotere en diepere wortels zij hebben, waardoor ze de droogte kunnen overleven. Die luxe positie lijkt in Alphen te ontbreken en dat kost ons waarschijnlijk veel gemeenschapsgeld. Dat moet veranderen wat de SP betreft. Toekomstbestendige bomen, struiken en planten zijn niet alleen goed voor onze omgeving, maar ook kostenbesparend.’

Reactie toevoegen

U bent hier