h

Hefbrug Boskoop eruit en vervangen voor betrouwbare brug!

11 oktober 2019

Hefbrug Boskoop eruit en vervangen voor betrouwbare brug!

Foto: SP

Gezien het feit dat de Boskoopse hefbrug tot nader order onveilig is verklaard is de SP van mening dat het tijd wordt om de hefbrug in Boskoop te vervangen en de oude brug als historisch monument in Boskoop te plaatsen. Wij realiseren ons dat vervanging van de monumentale hefbrug geld kost. Daarom willen wij dat geld halen uit het niet door laten gaan van de Verlengde Bentwoudlaan. Deze weg zal er vooral voor zorgen dat het verkeer in onder andere Boskoop nog vaster komt te staan en de leefomgeving van bewoners slechter wordt. Al deze feiten en zorgen tezamen maken dat de SP fractie dan ook schriftelijke vragen heeft ingediend waar wij zo snel mogelijk antwoord op willen voor de Boskopers. De vragen zijn gericht op het pleidooi dat het college de Provincie vraagt de hefbrug te vervangen en hiervoor het geld van de Verlengde Bentwoudlaan gaat reserveren, maar ook om inzicht te krijgen in de kosten van het onderhoud van de huidige brug.

Wat de SP betreft hebben de Boskopers namelijk er recht op om te weten waar zij aan toe zijn. Niet langer moeten zij in het ongewis gelaten worden noch het kind van de rekening blijven. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘Het is essentieel dat Boskoop nu een betrouwbare brug krijgt. Zowel voor de inwoners als voor de vele bedrijven aldaar. Daarnaast is het een cruciale plek voor de binnenvaart. Deze brug zorgt voor vertraging, problemen en nu ook een onveilige situatie. Meer geld investeren is niet meer aan de orde.  Hoe jammer voor het beeld van Boskoop ook. Op termijn moet er ook een tweede oeververbinding komen bij Boskoop. Plannen daartoe moeten zo snel als kan ontwikkeld worden en uitgevoerd.’

Reactie toevoegen

U bent hier