h

College terug naar tekentafel voor kinderboerderij Bospark

14 juni 2019

College terug naar tekentafel voor kinderboerderij Bospark

Foto: Iris van de Kolk

Tijdens de commissie vergadering van 13 juni is gesproken over de nieuwe beleidsnota rondom kinderboerderijen en dierenweides van onze gemeente. Het voorstel hield een grove bezuiniging in en dat de kinderboerderij in het Bospark in Alphen zelfs haar deuren moet sluiten. Tijdens de gemeenteraad van 20 mei was al een petitie aangeboden, mede ondersteunt door de SP, met bijna tweeduizend handtekeningen om dit tegen te gaan. SP raadslid Iris van de Kolk wees in reactie op het voorstel op de inconsequente gang van zaken van het college: “Als Theater Castellum niet uitkomt met het geld dan heeft het college geen moeite om bij te plussen. Als de bouwkosten van wijkcentra zoals die in Zwammerdam en in de Molukse wijk duurder uitvallen of de bouw van de bibliotheek dan wordt er meer geld neergelegd. Als de fietsbrug meer moet kosten dan werd gedacht en afgesproken dan worden de reserves weer eens aangesproken. Wegen, gebouwen het gaat allemaal door. Al deze kosten staan in geen verhouding met de tekorten die er gelden bij de kinderboerderij. Waarom komt het de wethouder nu niet met het benodigde bedrag over de brug? Waarom moeten vrijwilligers van de dierenweide in Koudekerk ook nog eens met de hoed het dorp rond om het diervoer gesponsord te krijgen? Is dat de educatie, recreatie en participatie die het college voor ogen heeft?”

Er werd daarnaast ook gevraagd van onder andere de dierenweide in Koudekerk om sponsorgeld bij elkaar te krijgen. Ook dit was onbegrijpelijk volgens van de Kolk: “Volgens het college moet een kinderboerderij toekomstbestendig zijn, klantgericht en streven naar zoveel mogelijk bezoekers. Maar is het niet het mooie van een kinderboerderij dat dit er nu juist niet zo enorm gedwongen is? Dat je daar komt met je kinderen of kleinkinderen, dat je in een andere wereld stapt, dat die dieren daar rond hobbelen. Dat je even uit de drukte van het bestaan bent. Die vrijblijvendheid, die onbevangenheid is te waardevol om eruit te slopen.”

Al met al begrijpt de SP niet waarom dit voorstel überhaupt op tafel ligt, want het levert vrijwel geen financieel voordeel op als je het afzet tegen een begroting van 330 miljoen. Is deze maatregel dan bedacht als afleidingsmanoeuvre voor een groter financieel probleem is de vraag die opspringt. Van de Kolk vervolgde: “Of wil het college straks zeggen dat ze het plan toch niet doorzet en zo veinst naar de mensen te hebben geluisterd?  Want waarom welke partijen willen dit überhaupt? Het staat in geen enkel verkiezingsprogramma van een collegepartij en niet in het collegeakkoord? De kinderboerderijen moeten gewoon blijven waar ze nu zijn en de gemeente moet vrijwilligers niet verplichten om sponsorgeld op te halen. Het college moet het vertrouwen uitspreken in de organisatorische en inhoudelijke kunde van de Stichting Alphense kinderboerderijen.”, aldus van de Kolk.

Volgens de SP hoeft de wethouder niet, zoals bij de cultuurvisie, terug naar de tekentafel, wij vinden dat de wethouder dit plan gewoon in de papierbak mag gooien en hoeft het er van ons nooit meer uit te halen. We roepen hem dan ook op om vol in te zetten op het behoud van de kinderboerderij van het Bospark zoals zij nu is. Dat is niet puur een geldelijke investering, maar een investering in welzijn. De beslissing van de commissie was dan ook dat de wethouder met een nieuw voorstel moet komen waarin gekeken moet worden naar het behoud van kinderboerderij Bospark.

Reactie toevoegen

U bent hier