h

Nieuws uit 2015

30 december 2015

Opinieartikel over marktwerking in het peuterspeelzaalwerk

Junis wilde op een ondoordachte manier af van alle peuterleidsters uit Boskoop en Rijnwoude maar het UWV stak daar een stokje voor. Zo ga je niet met je werknemers om. Eigenlijk is het schokkend dat een organisatie als het UWV er aan te pas moet komen om er voor te zorgen dat de leidsters uit Boskoop en Rijnwoude niet op deze wijze aan de kant  konden worden gezet. Schokkend omdat de politiek zichzelf buitenspel heeft gezet. Marktwerking heet dat. We gaan er niet meer over. Of ik kan beter  zeggen een meerderheid van de politiek heeft  ervoor gezorgd dat we er niet meer over gaan. Het VVD en PvdA kabinet bezuinigt hard op het peuterspeelzaalwerk door middel van nieuwe landelijke wet- en regelgeving en het Alphense college programma 'Nieuw en anders' wilde of kon dat niet repareren.  Lees hele artikel in de rubriek: Opinie                                                                           

Lees verder
2 december 2015

SP wil af van jeugdloon

Foto: Michelle Hoekstra

Met 686 euro bruto per maand ligt het minimumjeugdloon voor 18-jarigen bijna 300 euro onder de armoedegrens. Te weinig om goed een zelfstandig bestaan op te bouwen, dat is de mening van de SP in Alphen aan den Rijn.
Achttienjarigen die werken bij of in opdracht van de gemeente, zouden minimaal het wettelijk minimumloon moeten verdienen.

Lees verder
27 november 2015

Onze juffen mogen (voorlopig) blijven!

Foto: Harre van der Nat

Het UWV heeft de ontslagaanvragen van Junis voor haar peuterspeelzaal leidsters uit Boskoop en Rijnwoude niet goedgekeurd. Met als reden dat niet aannemelijk gemaakt is dat vanwege bedrijfstechnische omstandigheden noodzakelijk is gemaakt dat de peuterleidsters in Boskoop en Rijnwoude ontslagen kunnen worden.

Lees verder
24 november 2015

SP start ansichtkaartenactie om banen van medewerkers peuterspeelzalen te behouden.

Foto: Harre van der Nat

In de dorpen Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp, Benthuizen en in Boskoop verspreidt de SP 8000 kaarten. De kaarten zullen worden ingezameld en aangeboden worden aan de directie van werkgever Junis.

Lees verder
6 november 2015

Bezuinigingsdrift college grote slag voor peuterspeelzalen Boskoop en Rijnwoude

Foto: openbaar

Er is terecht veel onrust ontstaan bij ouders en leidsters van de peuterspeelzalen in Boskoop en Rijnwoude. De reden daartoe is dat werkgever Junis weliswaar de aanbesteding heeft gewonnen om ook in de volgende periode aan de slag te kunnen met het peuterwerk, maar zich bewust goedkoper had ingeschreven om de aanbesteding te winnen. De leidsters van de voormalige stichtingen peuterspeelzalen uit Boskoop en Rijnwoude worden hiervan de dupe. Zij zijn niet meegenomen in die aanvraag. 

Lees verder
18 oktober 2015

SP en RGL willen duidelijkheid over Sportspectrum

Foto: Gerard Harmens / Gerard Harmens

Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft de SP in samenwerking met RGL wethouder du Chatinier vragen gesteld en duidelijkheid geëist over de positie van de werknemers van Sportspectrum, de afwikkeling van de organisatie en de garantie dat per 1 januari 2016  de sportvoorzieningen gewoon (weer) open gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier