h

Nieuws uit 2019

11 december 2019

Parkeren in de Merelstraat

Foto: Anouk Pross

Tijdens de raadsvergadering van 21 November jongstleden hebben de SP en RijnGouwelokaal vragen gesteld over parkeergelegenheid in de Merelstraat.

Lees verder
11 november 2019

Meer inspraak voor jongeren in de jeugdzorg

Tijdens de Begrotingsraad van 31 oktober heeft de SP een motie ingediend om een adviesorgaan voor jeugdzorg op te richten waar jongeren die betrokken zijn bij jeugdzorg adviezen als ervaringsdeskundigen kunnen geven aan het college en de raad.

Lees verder
10 november 2019

Reactie SP op de begrotingsraad van 2019

Het afgelopen jaar is er het nodige gebeurd en waren er weinig vergaderingen die verliepen zonder muziek of bombarie vanuit de samenleving, soms zelfs letterlijk als het ging om de ijsbaan al dan niet te subsidiëren of het behoud van St. MAX in Alphen en de Cube in Boskoop. De brassbands stonden klaar en ook een punkband door ons geregeld namens St. MAX maakte flink wat herrie in en buiten het gemeentehuis. En dit zal nog wel even doorgaan als wij kijken naar de begroting, maar ook dus hoe het afgelopen jaar tot nu toe is gegaan. Het regent in deze gemeenteraad namelijk niet alleen, kijkend naar de samenstelling van dit college, mannen, zoals The Weather Girls ooit zo mooi bezongen en voorspelde, maar vooral ook onaffe plannen, kostenoverschrijdingen en ook slechte communicatie richting onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Te vaak voelen zij zich en worden zij niet gehoord. Dit weerspiegelt niet het idee van buiten naar binnen zoals deze coalitie het graag ziet. En dat is jammer omdat wij als SP de ambitie met dit college delen dat het belangrijk is dat de communicatie en samenwerking met onze inwoners goed is en leidend voor de beslissingen die genomen worden. Inwoners en organisaties moeten inderdaad zelf opdrachtgever zijn van hetgeen wat wij hier beslissen. Dit feit van mooie ambities, maar een ietwat grimmige realiteit zien wij als SP helaas op meer vlakken en hier hebben wij dan ook de nodige zorgen over, maar ook ideeën voor. Één van die zorgen is nog steeds de jeugdzorg. Te vaak horen en zien wij dat jongeren tussen wal en schip vallen ofwel niet de zorg krijgen die zij nodig hebben wanneer zij die nodig hebben. De semantische discussies over wel of geen wachtlijsten is dan misschien interessant voor de bühne, maar puntje bij paaltje lost dit de problemen van de jongeren niet op. En ook bezoeken van ministers en andere landelijke kopstukken maken dit feit niet anders. Het is namelijk gewoon ook een feit dat er in Alphen meer jongeren gebruik maken van de jeugdzorg dan elders in het land. Het gaat hier om een percentage van 7,8% landelijk in de eerste helft van 2019 en 13,77% in Alphen in diezelfde periode. Daarom heeft de SP hier een voorstel liggen waarmee wij wethouder Han de Jager in gesprek gaat met de jongeren om wie het gaat in een gestructureerde en openbare vorm en dat op basis van dit soms gevraagd en soms ongevraagde advies te handelen. Niet langer moet er alleen over of voor jongeren gepraat worden, maar vooral met hen wat de SP betreft. Dit staat los van de inwoners- en cliëntenadviesraad in die zin, die nu samengevoegd gaat worden. 

Lees verder
21 oktober 2019

Eensgezindheid in Alphense gemeenteraad over tweede oeververbinding in Boskoop

Foto: SP

De toekomst van de Boskoopse hefbrug, het is een moeilijke en gevoelige kwestie. Want hoe moet het opgelost worden? Moet er een nieuwe brug komen? Een tweede oeververbinding? Of misschien allebei? Dit vraagstuk is nu opeens weer helemaal actueel nadat er op donderdag 10 oktober problemen waren ontdekt en er sindsdien geen verkeer meer overheen mag.

Lees verder
21 oktober 2019

Kinderboerderij Bospark mag definitief blijven

Foto: Iris van de Kolk

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is gesproken over de toekomst van de kinderboerderijen in Alphen. Het plan van het college om kinderboerderij Bospark te sluiten is van tafel, de SP is daar zeer tevreden mee. 

Lees verder
21 oktober 2019

De cultuurvisie: een leeg document

Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober is er weer gesproken over de cultuurvisie van gemeente Alphen aan den Rijn. Dit nadat het stuk al twee keer als onvoldoende werd bestempeld door de raadscommissie. Tijdens de raadsvergadering waren veel partijen het met elkaar eens dat het stuk onvoldoende was en dat er eigenlijk bijna niets van inhoud in staat. De oplossingen die de verschillende partijen boden waren eigenlijk anders, sommige wilde dit stuk gaan zien als een start van de visie en dat die nog aangepast moet worden. De SP wil dit niet en is van mening dat een cultuurvisie belangrijk is voor de cultuur binnen de hele gemeente en dus meteen af en goed moet zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier