h

Nieuws uit 2016

31 augustus 2016

Harre van der Nat fractievoorzitter van de SP Alphen aan den Rijn

Foto: zuid-holland.sp.nl / zuid-holland.sp.nl

Met veel plezier kan ik, namens onze fractie, berichten dat Harre van der Nat per 1 september 2016 mijn taken als fractievoorzitter van de SP Alphen aan den Rijn zal overnemen.

Lees verder
17 augustus 2016

Strijd voor behoud Gnephoekpolder gestart

Foto: Iris van de Kolk / Iris van de Kolk

De SP is dinsdagavond 16 augustus met een projectie op de Maximabrug de campagne voor het behouden van de polders tussen Koudekerk en Alphen aan den Rijn gestart.

Lees verder
18 juli 2016

SP en RGL stellen vragen over Sportspectrum

De fracties van SP en RijnGouweLokaal hebben kennis genomen van de brief van de gemeente Alphen d.d. 7 juli 2016 met betrekking tot de stand van zaken beëindigde subsidiezaken. In deze brief schrijft de gemeente dat de subsidie voor Sportspectrum op 5 juli 2016 definitief is vastgesteld door het college en dat deze subsidie lager is dan voorlopig verleend. De gemeente vordert ter zake een bedrag ad € 505.429,00 terug. Daarnaast wordt een bedrag ad € 1.064.395,00 terug teruggevorderd wegens de afsluiting van de meerjarige subsidierelatie. Het zou hier gaan om middelen die als vreemd vermogen op de balans staan van Sportspectrum en bedoeld zijn voor taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen.

Lees verder
11 juli 2016

Iris van de Kolk geïnstalleerd als raadscommissielid voor de SP

Foto: Ronald Geurts

Op donderdag 7 juli 2016 is Iris van de Kolk door burgemeester Liesbeth Spies in de raadsvergadering geïnstalleerd als raadscommissielid voor de SP. Iris draait al een aantal maanden actief met de fractie mee en wij zijn blij dat zij ons als commissielid gaat versterken.

Lees verder
4 juli 2016

Kaders, wensen en bedenkingen over (uitvoeringsplan) Participatiewet

Als vervolg op de diverse commissievergaderingen over de SWA en de Participatiewet heeft de SP fractie, naar aanleiding van de Radenconferentie, geformuleerd welke kaders, wensen en bedenkingen zij het college wil meegeven. Dit is gedaan in de vorm van een aantal punten en steekwoorden. Aan de hand hiervan zal de SP de voorstellen van het college toetsen.

Lees verder
4 juli 2016

Grote belangstelling Nationaal Zorgfonds

Foto: Lidie Voorend

Ruim 90 mensen kwamen woensdag 29 juni op de discussieavond af. Onder leiding van  voormalig wethouder Hélène Oppatja werd er stevig gediscussieerd over de opzet van een Nationaal Zorgfonds, zónder eigen risico. Er is veel kritiek op het huidige zorgsysteem, wat aanzet tot fraude, bureaucratie, maar vooral een duurdere en slechtere kwaliteit zorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier