h

Nieuws van de afdeling

28 mei 2021

SP wil opheldering over fopenquête windturbines Groene Hart

Foto: SP

De SP-fractie van Alphen aan den Rijn heeft vragen gesteld bij het
proces dat zou moeten zorgen voor een objectieve en transparante
visie op de uitdaging om in de toekomst voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. Onderzoeksjournalist Bas Vermond heeft na tal van WOB-verzoeken (wet openbaarheid van bestuur) inzage gekregen in de gang van zaken die voorafging aan de wens van het college om langs de N11 bij Hazerswoude Rijndijk en Groenendijk tientallen windturbines te plaatsten.

Lees verder
27 mei 2021

Gezocht: kandidaten voor het landelijke SP-Partijbestuur 2022 - 2024

Conform het besluit van de partijraad
kunnen alle SP-leden tussen 4 en 14 november in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur
2022-2024. Leden van de SP die zich geroepen en geschikt achten voor één van de plaatsen in het nieuwe bestuur, worden uitgenodigd zich voor 14 juni a.s. kandidaat te stellen.

Lees verder
19 mei 2021

SP stelt vragen over mogelijke onrechtmatige controle inwoners via sociale media

Foto: SP

SP Fractievoorzitter Iris van de Kolk heeft aan het college van B&W vragen gesteld over mogelijke onrechtmatige controle van inwoners via sociale media.

Lees verder
5 mei 2021

ALV morgen

Morgenavond om 20:00 uur is er een ledenvergadering van de afdeling Alphen aan den Rijn.

Lees verder
12 april 2021

Harre van der Nat keert tijdelijk terug in de Alphense gemeenteraad.

Foto: Anouk Pross / Anouk Pross

Harre van der Nat keert tijdelijk terug in de Alphense gemeenteraad. Hij vervangt SP-raadslid Ginet Groep die met medisch verlof gaat. 

Lees verder
26 maart 2021

SP pleit voor bijdrage aan zwembaden in Hazerswoude en Koudekerk

Foto: SP

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart heeft de fractie van de SP middels een motie gepleit voor meer ondersteuning van de organisaties die de zwembaden in Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn beheren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier