h

Nieuws van de afdeling

26 november 2021

1.5 uur gratis parkeren in het centrum niet ten koste van alles

Foto: Gaby vh Hart

In de gemeenteraad van 25 november is het voorstel voor 1.5 uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum van Alphen besproken. De financiering hiervoor was zo geregeld dat alle ondernemers, of ze nu in het centrum zitten of niet, hieraan mee moesten betalen via een verhoging van de niet-woningen OZB belasting én het parkeren op straat in het Alphense centrum duurder wordt voor iedereen. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk kon zich hier totaal niet in vinden: “De wethouder laat ondernemers in onze dorpen betalen voor hun eigen concurrentie, dat valt niet uit te leggen. En dan hebben we het nog niet eens over dat straat parkeren in het centrum flink duurder wordt, wat onder andere ten kosten van de centrumbewoners gaat. Wij vinden dat als de centrum ondernemers dit willen zij moeten betalen en niet de andere ondernemers in onze gemeente of de bewoners in het centrum.”

Lees verder
5 november 2021

Iris van de Kolk lijsttrekker SP voor gemeenteraadsverkiezingen!

Foto: SP

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdagavond 4 november is SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk door de aanwezige leden gekozen tot lijsttrekker van de Alphense SP. Van de Kolk: “Ik voel me enorm vereerd dat ik deze lijst met vertrouwde gezichten en nieuw talent mag aanvoeren. Wij willen ons de komende vier jaar inzetten voor een eerlijke gemeente voor iedereen. Speerpunten voor ons zijn het realiseren van betaalbare woningen voor jong en oud, jeugdzorg die voor iedereen toegankelijk is en het verduurzamen van huizen zonder dat mensen zich blauw betalen daaraan.”

Lees verder
1 oktober 2021

Succes: opkopen en doorverhuren van Alphense woningen wordt aangepakt!

Foto: SP / SP Alphen aan den Rijn

De SP heeft in de gemeenteraad van 30 september een motie ingediend om het opkopen en doorverhuren van huizen voor torenhoge bedragen een halt toe te roepen. Recent is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestigingswet aangenomen. Hierin staat ook de ‘Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming’. Daarmee is het vanaf 1 januari 2022 voor gemeenten mogelijk om een opkoopbescherming in te voeren. Deze is bedoelt om de beschikbaarheid van woningen in de categorieën goedkope en middel dure huur- en koopwoningen te waarborgen. De SP vindt dat dit voor Alphen aan den Rijn ook nodig is en diende daarom de motie in. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘We zien dat vastgoedcowboys en investeringsmaatschappijen ook de Alphense woningmarkt in hun greep proberen te houden. Om dit tegen te gaan hebben wij een motie ingediend, waarbij het opkopen en duur doorverhuren van betaalbare woningen niet langer mogelijk is. Zo beschermen we starters en jongeren in hun zoektocht naar een woning. Wethouder van As vond dit ook een goed idee en name onze motie van harte over, daar ben ik blij mee.’

Lees verder
1 oktober 2021

Binnen- of buiten stedelijk bouwen in Alphen? Alleen betaalbaar bouwen is een optie!

Foto: SP

Afgelopen woensdag hebben wij als SP ons standpunt kenbaar gemaakt over bouwen in de gemeente Alphen. SP raadscommissielid John van de Kolk nam deel aan de discussie. Van de Kolk: ‘De SP vindt de woningbouw en de huisvestingsproblematiek van groot belang. Wij willen de discussie echter niet beperken tot de mogelijke ontwikkelingen in de “Gnephoek”. Dat vind ik een goedkope verkiezingsstunt. De huidige problemen in de gemeente zijn voor een groot gedeelte veroorzaakt door het jarenlange beleid, waarbij onder andere de VVD, D66, het CDA en Nieuw Elan aan de knoppen zaten.

Lees verder
23 september 2021

SP dient motie in om opkoopbescherming in te voeren in Alphen

De Alphense SP dient een motie in om de opkoop van huizen door beleggers en vastgoedhandelaren in de gemeente aan banden te leggen. Dit wil de SP bereiken door het invoeren van de zogenaamde ‘opkoopbescherming’. Vanwege een wetswijziging aan de huisvestingswet hebben gemeenten vanaf 1 januari de mogelijkheid om er voor te zorgen dat private verhuurders niet zomaar huizen op kunnen kopen in gemeenten, wat de prijs opdrijft van huizen en zorgt dat veel jonge huizenkopers met lege handen staan.

Lees verder
1 september 2021

OTTO Work Force onbereikbaar voor ernstig zieke arbeidsmigrant, SP Alphen stelt raadsvragen!

SP Tweede Kamerlid Bart van Kent trof een ernstig zieke arbeidsmigrant in Boskoop dat wordt gebruikt door OTTO Work Force. De man crepeerde van de pijn, maar van zijn werkgever/huisvester OTTO kreeg hij geen hulp. Pas nadat Van Kent OTTO talloze keren contacteerde kwam er een busje om de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Van Kent ging zelf met de man mee. SP fractievoorzitter Iris van de Kolk vindt het onmenselijk dat er zo met arbeidsmigranten wordt omgegaan: ‘Deze situatie is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Daarom heb ik de gemeente via schriftelijke vragen ter verantwoording geroepen. Ik wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier