h

Nieuws van de afdeling

12 augustus 2021

Meld je aan voor de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen!

Beste SP'ers,
volgend jaar maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en het bestuur van onze afdeling is druk bezig met de voorbereidingen.

Lees verder
25 juni 2021

Buurtbewoners en SP halen handtekeningen op tegen hardrijders op de Mozartlaan

Foto: SP

Buurtbewoners van de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk zijn samen met de SP de wijk in gegaan voor een duidelijke bebording van max 15 km per uur. Buurtbewoner Petra: ‘’we zagen het nu voor de zoveelste keer bijna mis gaan, en toen waren we het zat. Daarom heb ik de SP benadert’’.

Lees verder
3 juni 2021

SP-motie vrijstelling giften voor inwoners in de bijstand overgenomen door Alphense raad.

Foto: SP

De Alphense SP heeft bij de gemeenteraad van gisteravond 3 juni een
motie ingediend waarin ze oproepen tot vrijstelling van giften tot 1200
euro per jaar voor inwoners met een bijstandsuitkering. De motie is tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen.

Lees verder
28 mei 2021

SP wil opheldering over fopenquête windturbines Groene Hart

Foto: SP

De SP-fractie van Alphen aan den Rijn heeft vragen gesteld bij het
proces dat zou moeten zorgen voor een objectieve en transparante
visie op de uitdaging om in de toekomst voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. Onderzoeksjournalist Bas Vermond heeft na tal van WOB-verzoeken (wet openbaarheid van bestuur) inzage gekregen in de gang van zaken die voorafging aan de wens van het college om langs de N11 bij Hazerswoude Rijndijk en Groenendijk tientallen windturbines te plaatsten.

Lees verder
27 mei 2021

Gezocht: kandidaten voor het landelijke SP-Partijbestuur 2022 - 2024

Conform het besluit van de partijraad
kunnen alle SP-leden tussen 4 en 14 november in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur
2022-2024. Leden van de SP die zich geroepen en geschikt achten voor één van de plaatsen in het nieuwe bestuur, worden uitgenodigd zich voor 14 juni a.s. kandidaat te stellen.

Lees verder
19 mei 2021

SP stelt vragen over mogelijke onrechtmatige controle inwoners via sociale media

Foto: SP

SP Fractievoorzitter Iris van de Kolk heeft aan het college van B&W vragen gesteld over mogelijke onrechtmatige controle van inwoners via sociale media.

Lees verder

Pagina's

U bent hier