h

Nieuws van de afdeling

1 september 2020

5 September: Kom in actie voor de zorg!

Foto: SP

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners
verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens
onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de komende tijd
veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris, minder werkdruk en meer zeggenschap over hun werk.

Lees verder
18 juli 2020

Wethouder doet SP toezeggingen over onderzoek financiering jeugdzorg

Foto: SP

Donderdag diende SP raadslid Ginet Groep-Eijsackers een motie in
waarin het college opgeroepen werd om met de G40 een plan van aanpak op te stellen voor (de financiering van) de jeugdzorg.

Lees verder
8 juli 2020

Raadsvragen SP leiden tot ingrijpen wethouder bij speeltuintje Kreeftstraat.

Hazerswoude-Rijndijk – De vragen die SP-raadslid Ginet Groep stelde
tijdens de afgelopen gemeenteraad zijn voor wethouder Schotanus
aanleiding geweest om in te grijpen bij het speeltuintje in de
Kreeftstraat. Bij het speeltuintje was veel overlast van hangjongeren
die de pingpongtafel gebruikten terwijl het speeltuintje bedoeld was
voor kinderen tot 10 jaar.

Lees verder
8 juni 2020

0% is genoeg: deel je verhaal over Woonforte en Habeko met ons!

Foto: SP / Dion Le Maitre

De motie tegen de huurverhoging die we afgelopen week aan de raad
voorlegde heeft het helaas net niet gehaald na een hoofdelijke stemming, maar onze actie is nog niet klaar. 0% Is genoeg! Bent u of kent u iemand die in een woning van Woonforte of Habeko woont en die problemen heeft met het betalen van de huur, last heeft van achterstallig onderhoud of andere problemen? Stuur een e-mail naar alphenaandenrijn@sp.nl met uw verhaal of deel anders dit bericht!

Lees verder
8 juni 2020

De onorthodoxe woningbouwlocaties zijn aangewezen!

Foto: SP

Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn er een aantal onorthodoxe woningbouwlocaties besproken die het college voorstelde als alternatief voor het bouwen in het groen. De SP is hier blij mee omdat net zoals de Provincie ook wij geen voorstander van het bouwen in bijvoorbeeld de Gnephoek zijn, maar ook andere polders. Helaas viel de locatie saffierstraat af, maar het college was wel bereid, mede op ons voorstel, om werk te maken van het verder binnenstedelijk bouwen in samenwerking met de Provincie op stukken waar nu nog een bedrijfsbestemming rust. Het voorstel om de Heijmanswetering verder te benutten ter vervanging van de Gnephoek haalde het tot ons ongenoegen niet. SP Fractievoorzitter Iris van de Kolk: ‘Het is goed dat we kijken naar alternatieven voor het opofferen van grote stukken groen. Het is wel jammer dat dit college zo gefocust blijft op locaties zoals de Gnephoek polder, terwijl er bij de Heijmanswetering makkelijk twee tot drieduizend betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Wij blijven ons hier dan ook voor inzetten.’

Lees verder
8 juni 2020

Motie opvangen vluchtelingenkinderen uit de kampen in Griekenland

Foto: SP

Vrijdag 29 mei tijdens de raadsvergadering hebben wij als SP een motie mede ingediend om als gemeente een oproep te doen aan het kabinet om 500 weeskinderen uit vluchtelingenkampen in Europa naar Nederland te halen en deze naar draagkracht te verdelen over Nederlandse gemeentes. Mocht het kabinet op dit voorstel in gaan dan kunnen we waarschijnlijk 2 a 3 alleenstaande kinderen verwachten in Alphen aan den Rijn, die liefdevol opgevangen zullen worden. SP raadslid Ginet Groep: “We kunnen deze kinderen geen slachtoffer laten worden van de keuzes van hun ouders of de puinhoop van het Europese migratiebeleid. Het is onze verantwoordelijkheid om, zeker tijdens deze pandemie, deze kinderen niet aan hun lot over te laten.” We zijn als SP tevreden dat de raad deze motie heeft aangenomen en hopen dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier